THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SƠN LA
PHẦN II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SƠN LA

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SƠN LA
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
Công ty quản lý và phát triển đô thị Sơn La là một doanh nghiệp được thành lập theo quyết định số 194/QĐ-UBND vào ngày 13/03/1989 của UBND tỉnh Sơn La.
Tiền thân của công ty phát triển đô thị Sơn La là một đội thị chính với biên chế gồm 26 người với nhiệm vụ chuyên làm công tác quản lý và bảo dưỡng sửa chữa 38km đường nội thị, tổ chức quản lý và xây dựng chợ trung tâm và một số chợ xén.
Hoạt động với chức năng chủ yếu là quản lý vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thị xã với nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp, một phần do công ty tự thu từ các nguồn lệ phí chợ dịch vụ, xe tang và các dịch vụ khác.
Đến tháng 7/1996 công ty được kiện toàn tại bộ máy tổ chức về việc sắp xếp lại doanh nghiệp theo quyết định số 1123/QĐ-UBND. Ngày 10/07/1996 "về việc đổi tên kiện toàn lại tổ chức".
Đổi tên: Công ty quản lý và phát triển đô thị Sơn La thành công ty phát triển đô thị Sơn La.
Có trụ sở chính tại: Số 2 đường Lò Văn Giá - phường Chiềng Lê - thị xã Sơn La
- Giấy phép kinh doanh số 11139 do sở kế hoạch và đầu tư Sơn La cấp ngày 20/02/1997.
Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, thoát nước thuỷ điện.
Xây dựng công trình,công nghiệp và dân dụng nâng cấp, cải tạo.
Trung tâm tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
sản xuất vật liệu xây dựng
- Tạo điều kiện cho công ty phát huy hiệu quả khả năng, thực lực của mình đáp ứng nhu cầu quy hoạch, phát triển nhà cho nhân dân, đối với bộ mặt đô thị, ngày 20 tháng 04 năm 2001 - UBND tỉnh Sơn La đã đặt ra quy định cho phép công ty bổ sung nghề kinh doanh và được thành lập đơn vị kinh tế trực thuộc.
Xí nghiệp kinh doanh và phát triển nhà
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty
Với đặc thù là một doanh nghiệp Nhà nước vừa hoạt động công ích, vừa kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận công ty phát triển đô thị có chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau
- Nhiệm vụ công ích: quản lý bảo dưỡng các công trình đô thị và các công trình phúc lợi công cộng theo phân cấp và thực hiện các dịch vụ đô thị.
- Nhiệm vụ kinh doanh tư vấn khảo sát thiết kế, lập dự án quản lý và điều hành các dự án đầu tư XDCB thuộc các ngành giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện thoát nước, xây dựng dân dụng và công nghiệp: thi công xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng giao thông, thoát nước thuỷ lợi, thuỷ điện, xây dựng dân dụng và công nghiệp, thi công cải tạo và nâng cấp mặt bằng kỹ thuật, như bê tông ASFAL: khai thác và sản xuất đá các loại phục vụ cho việc thi công xây dựng các công trình: kinh doanh và phát triển nhà
3. Một số chi tiêu chủ yếu phản ánh quá trình tình hình và phát triển của công ty qua các năm 2003, 2004, 2005

TT Chỉ tiêu Năm
2003 2004 2005
1 Doanh thu bán hàng 17.063.495704 13.162.833.392 14.828.8314
2 Các khoản giảm trừ 598.754.757 674.137.076 0
3 Doanh thu thuần 16.464.705.983 12.488.685.316 14.828.831.412
4 Giá vốn hàng hoá 11.552.119.317 7.636.175.867 10.021.888.666
5 Lợi nhuận gộp 4.912586.666 4.853.511.779 4.806.942.741
6 Chi phí bán hàng 4.912.586.666 2.173.677.918 3.642.988.246
7 Chi phí quản lý DN 1.958.021.527 2.521.638.254 1.148.901.230
8 Lợi nhuận Từ hđsxkd 663.818.239 158.95.277 195.053.270
9 Thu nhập từ HĐTC 19.307.910 2.933.679 33.720.612
10 Chi phí HĐTặ CHỉC 31.296.939
11 Lợi tức HĐTặ CHỉC 19.307.910 2.933.679 2.423.673
12 Thu nhập HĐ bất thường 87.268.454 70.939.826 253.489.338
13 CPHĐ bất thường 109.727.173 61.764.692 192.371.650
14 Lợi tức HĐ bất thường 22.458.718 9.175.134 61.117.688
15 LN trước thuế 660.667.430 170.304.090 258.594.631
16 Vốn kinh doanh
vốn ngân sách
vốn tự có 5839408.557
5.232.371.433
607.037.124 4.425.558.552
3.818.521.428
607.037.124 4.765.558.552
3.978.521.428
787.038.124
17 Số nộp ngân sách 947.254.450 813.681.766 390.320.221
18 Số lao động 370 người 450 người 380 người
19 Thu nhập bq1 lao động 550 550 650

4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty phát triển đô thị Sơn La
- Ngoài nhiệm vụ quản lý bảo dưỡng các công trình đô thị và các công trình phúc lợi công ty theo phân cấp thực hiện đúng chức năng của 1 doanh nghiệp thuộc loại hình công ích. Công ty phát triển đô thị Sơn La còn là một doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh XLXDCB các công trình đô thị trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
Sản phẩm của công ty là các công trình XDCB giao thông thuỷ lợi, nhà dân dụng, tư vấn, thiết kế vật liệu xây dựng (đá) phục vụ cho quá trình thi công và cung cấp cho thị trường

Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây dựng

Thiê
Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển đô th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển đô th sẽ giúp ích cho bạn.