MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 189 BỘ QUỐC PHÒNG

3.1. SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 189 BỘ QUỐC PHÒNG
kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm là căn cứ dể xác định giá vốn hàng bán, chỉ tiêu gía thành đơn vị sản phẩm được dùng trong kế toán quản trị xác định điểm hoà vốn, phân tích mức độ ảnh hưởng từng khoản chi phí đến gía thành sản phẩm, dùng trong thống kê doanh nghiệp để tìm ra qui luật biến động gía thành sản phẩm chung của nhiều loại và từng loại sản phẩm góp phần ra các quyết định cho quản trị kinh doanh Từ đó gía thành đơn vị sản phẩm mới góp phần tạo ra mối quan hệ biến động với giá bán đơn vị sản phẩm, cung cấp các thông tin ra quyết định giá bán sản phẩm trong kỳ kinh doanh. Vì thế nó là cơ sở để định giá bán và thu lợi nhuận trên từng sản phẩm. Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm có vị trí rất quan trọng đối với công tác quản lý kinh doanh cuả doanh nghiệp. Do vậy, việc hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm chính là công cụ quản lý điều hành kinh tế doanh nghiệp đồng thời với yêu cầu quản lý kinh tế cao hơn về phân tích hoạt động kinh doanh, công ty sẽ một ngày đòi hỏi phải chi tiết và đi sâu vào phân tích các chỉ tiêu, nhân tố số lượng cũng như nhân tố chất lượng ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chính vì vậy, việc hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại Công ty đòi hỏi ngày một hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh, tiến tới nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, đạt được lợi nhuận như mong muốn.
3.2. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 189 BỘ QUỐC PHÒNG
Công ty 189 Bộ Quốc Phòng từ khi thành lập đến nay đã trải qua bao thăng trầm song với nỗ lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ của cơ quan chủ quản và các đơn vị hữu quan, công ty đã đứng vững và không ngừng phát triển . Công ty đã dần từng bước hoà nhập với nhịp điệu phát triển kinh tế chung của đất nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, công ty luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra và không ngừng nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên.
Dưới góc độ là sinh viên thực tập, lần đàu tiên được làm quen với thực tế, em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhận xét về những ưu điểm và những tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng như sau:
3.2.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhất là trong cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, Công ty 189 Bộ Quốc Phòng đã tập trung vào công tác quản lý kinh tế mà trước tiên là quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. kế toán thực sự được coi là một trong những công cụ quan trọng của hệ thống quản lý trong Công ty. Bộ máy kế toán ở Công ty được tổ chức gọn nhẹ song vẫn đảm bảo yêu cầu về toàn bộ thông tin kế toán trong Công ty. Mặt khác, phòng kế toán luôn tạo điều kiện cho nhân viên đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, các lớp quản trị kinh doanh. Do vậy, Công ty có đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn nghiệp, năng động, nhiệt tình và trung thực.
Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ mà Công ty đang áp dụng là hoàn toàn phù hợp vì Công ty là một doanh nghiệp có quy mô vừa, có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sử đụng nhiều tài khoản. Hình thức kế toán này đáp ứng được yêu cầu dễ dàng kiểm tra, đối chiếu, thuận lợi cho việc phân công công tác. Với việc đưa hệ thống máy tính vào sử dụng cùng phần mềm kế toán riêng trong công tác tài chính kế toán, khối lượng công việc kế toán đã giảm đi khá nhiều, các nghiệp vụ ở công ty được cập nhật một cách đầy đủ, chính xác phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kinh tế.
Các phần hành kế toán được phân công tương đối rõ cho từng kế toán viên trong phòng, có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các phần với nhau đảm bảo tính thống nhất về phạm vi, phương pháp tính toán, dễ dàng kiểm tra và phát hiện những sai sót nhỏ để sửa chữa kịp thời, đảm bảo cung cấp trung thực những thông tin giúp lãnh đạo, các ngành có chức năng đánh giá được hiệu quả kinh doanh trong kỳ, qua đó xây dựng được kế hoạch kinh doanh phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Hệ thống sổ sách kế toán được xây dựng hợp lý, cách ghi chép rõ ràng, dễ hiểu, khoa học đáp ứng được nhu cầu về thông tin kế toán cho các đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành một cách chính xác đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí, quản lý giá thành của Công ty.
Về phương pháp tính giá thành mà Công ty áp dụng là phương pháp tính giá thành theo đơn đạt hàng là hoàn toàn phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và đặc điểm của sản phẩm ở Công ty. Với mỗi sản phẩm, mỗi đơn đặt hàng Công ty lập một phiếu tính giá thành riêng, điều này giúp cho việc theo dõi quản lý chi phí được chặt chẽ, chi tiết. Mặt khác, phương pháp tính toán đơn giản, dễ hiểu, khi sản phẩm hoàn thành là kế toán có thể xác định được ngay giá thành sản xuất sản phẩm.
Những ưu điểm về quản lý và về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nêu trên có tác động tích cực đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm đó thì công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cũng còn một số tồn tại cần khắc phục.
3.2.2. Một số tồn tại cần khắc phục trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng
Thứ nhất, về khoản mục chi phí nhân công trực tiếp
Tại Công ty hiện nay các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương của công nhân sản xuất không được hạch toán vào tài khoản 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” mà được phản ánh vào chi tiết tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung sau đó đến cuối tháng phân bổ cho các sản phẩm theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như khoản chi phí sản xuất chung. Việc hạch toán như vậy là chưa đúng với chế độ quy định. Bởi theo chế độ quy định các khoản trích trên lương của công nhân trực tiếp sản xuất sẽ được đưa vào tài khoản 622 cùng với lương của công nhân sản xuất từ đó làm thay đổi tỷ lệ của các khoản mục chi phí dẫn tới việc xem xét mức độ ảnh hưởng của các loại chi phí để đưa ra việc điều chỉnh tiết kiệm chi phí sao cho hợp lý nhất.
Thứ hai, về khoản mục chi phí sản xuất chung
Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩ sẽ giúp ích cho bạn.