TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 492.

PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 492.

I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT kinh doanh CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
Công ty xây dựng 492 thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn-Bộ quốc phòng là doanh nghiệp nhà nước, tiền thân là Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Trong những năm chống Mỹ cứu nước, Xí nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng là đơn vị công binh mở đường thuộc Cục Công binh- Bộ tư lệnh đoàn 559. Từ năm 1975 đến năm 1985, Xí nghiệp tiếp tục mở đường Trường Sơn- con đường huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ. Đến năm 1993, thực hiện nghị định 388/ HĐBT về sắp xếp lại doanh nghiệp, Bộ quốc phòng ra quyết định số 251/QĐ-QP đổi tên Xí nghiệp thành Công ty xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng thuộc binh đoàn 12- Bộ quốc phòng. Nhiệm vụ của công ty là xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, kinh doanh vật tư thiết bị với địa bàn hoạt động trên phạm vi cả nước.
Ngày 4/4/1996, theo quyết định số 506/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, một lần nữa đổi tên Công ty xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng thành Công ty xây dựng 492. Trong quá trình hoạt động, do thực hiện tốt chức năng của mình, ngày 8/10/1996 Bộ quốc phòng ra quyết định số 1747/QĐ-QP xếp hạng Công ty là doanh nghiệp hạng 1. Đến ngày 11/11/1996, Bộ quốc phòng ban hành điều lệ doanh nghiệp số 121 đồng thời ra quyết định xếp loại Công ty là doanh nghiệp kinh tế- Quốc phòng. Trụ sở chính của Công ty đặt tại xã Đại Kim- Thanh Trì- Hà Nội.
Với cơ sở vật chất ban đầu gần như không có gì đáng kể đến nay Công ty xây dựng 492 đã trưởng thành về mọi mặt, trở thành một Công ty đầu đàn về xây dựng dân dụng công nghiệp mạnh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. Công ty đã và đang thi công nhiều công trình dân dụng và công nghiệp có quy mô lớn, tốc độ thi công nhanh, kết cấu hiện đại như: viện quân y 108, viện y học dân tộc quân đội, các công trình giao thông thuỷ lợi, viện thận Hà Nội,Trụ sở Kho bạc nhà nước, nhà điều trị bốn tầng ngoại khoa Viện Quân Y 103 . Các công trình được đánh giá là thi công với chất lượng tốt, bàn giao đúng tiến độ, hàng hoá đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.
Vốn mang trong mình một truyền thống mở đường mà đi, đánh địch mà đến chi viện cho các chiến trường chống Mỹ cứu nước của người chiến sĩ Trường Sơn năm xưa, tuy phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường nhưng Công ty đã không ngừng phấn đấu và tự khẳng định mình, luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó. Bên cạnh đó, Công ty không ngừng nâng cao chất lượng các công trình thi công, năng động, sáng tạo tìm kiếm và mở rộng thị trường trên khắp đất nước và cả nước bạn Lào. Nhờ thế, đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao và uy tín của Công ty đối với Bộ, ngành ngày càng được củng cố.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm đã có những bước tiến đáng khích lệ. Tại thời điểm thành lập, công ty có số vốn là 798,5 triệu. Đến nay số vốn của công ty đã tăng lên nhiều lần. Thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên ngày càng tăng. Để đạt được những thành tựu đó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của lãnh đạo Công ty, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công viên.
Chúng ta có thể xem xét kết quả kinh doanh của công ty qua một vài năm gần đây:
Chỉ tiêu 2000 2001 2002
1. Tổng tài sản 50.968.772.826 40.826.306.677 47.365.864.714
2. Tổng doanh thu 34.831.571.273 38.876.184.471 52.803.337.786
3. Tổng chi phí 33.596.730.310 37.549.099.637 50.419.061.594
4. Tổng lợi nhuận trước thuế 1.234.840.963 1.327.084.834 2.384.276.192
5. Tổng số nộp ngân sách 2.764.775 2.940.150 3.056.750
6. Tổng quỹ lương 6.120.683.800 6.270.658.870 6.430.658.570
7. Tiền lương bình quân 760.000 850.000 940.000

Trong tương lai, nhu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình thuỷ lợi và dân dụng còn rất lớn, đó là những thuận lợi cơ bản cho ngành xây dựng nói chung và cho Công ty xây dựng 492 nói riêng. Tuy nhiên, trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty phải không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề để xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh hơn.
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.
Để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, bộ máy quản lý của Công ty xây dựng 492 được tổ chức theo mô hình trực tuyến, có nghĩa là các phòng ban tham mưu cho lãnh đạo Công ty theo chức năng nhiệm vụ của mình, giúp ban giám đốc nắm rõ được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty.

Giám đốc công ty: Do hội đồng quản trị Tổng công ty Trường Sơn bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Tổng giám đốc. Giám đốc công ty là người lãnh đạo cao nhất của Công ty, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước Tổng công ty về mọi mặt sản xuất kinh doanh, đồng thời là người đại diện cho quyền lợi của cán bộ công nhân viên toàn Công ty , có quyền hạn cao nhất trong công ty như: tổ chức điều hành các hoạt động của công ty, bổ nhiệm, khen thưởng, kỉ luật các cán bộ, công nhân viên trong công ty
Phó giám đốc công ty: Giúp Giám đốc công ty theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.
Các phòng ban trong Công ty xây dựng 492
Phòng kinh tế- kế hoạch: Là đầu mối trong công tác tiếp thị tìm kiếm công việc và chuẩn bị hồ sơ mời thầu,đấu thầu; lập, thiết kế, tổ chức thi công nghiệm thu bàn giao công trình phối hợp với phòng tài chính kế toán thanh quyết toán công trình hoàn thành. Bên cạnh đó, luôn nắm bắt thông tin về giá cả, biến động của thị trường để lập định mức, chỉ tiêu đồng thời kiểm tra chất lượng công trình.
Ban tổ chức lao động: Có trách nhiệm bố trí và sắp xếp lao động phù hợp với trình độ và khả năng, quản lý lương, nhân sự, thực hiện các chính sách bảo hiểm trong công ty.
Phòng kỹ thuật- thi công: theo dõi, bám sát tiến độ thi công các công trình, quản lý và tổ chức thực hiện xây dựng cơ bản theo quy chế và pháp luật của Nhà nước hiện hành đồng thời nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật ứng dụng vào thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng công trình.
Ban vật tư- xe máy: quản lý phương tiện kỹ thuật phục vụ thi công trong toàn Công ty, lập kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị đảm bảo yêu cầu, chất lượng, chủng loại theo thiết kế được duyệt của các dự án, công trình thi công
Phòng kế toán tài chính: Xây dựng kế hoạch, khai thác và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đảm bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn; tổ chức thực hiện và chỉ đạo hướng dẫn các xí nghiệp trực thuộc hạch toán báo sổ với Công ty đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tài chính với cấp trên và các cơ quan chức năng Nhà nước theo đúng chế độ, tiến hành phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Xem Thêm: Tình hình thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty xây dựng 492.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty xây dựng 492. sẽ giúp ích cho bạn.