Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU


  1/ Lý do chọn đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tưluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Đầu tư chứng khoánluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam”
  Kể từ khi ra đời và hoạt động cho đến nay, với khoảng thời gian 7 năm hoạt động của mình thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ thu hút được sự chú ý và sự tham gia đông đảo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước từ cuối năm 2005 và chỉ thực sự bùng nỗ trong năm 2006. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam đã góp phần thu hút những nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hộiluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành xã hội phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tếluận văn báo cáo chuyên ngành kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, trước những tín hiệu đáng mừng đó thị trường chứng khoán Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức như:
  - Tính minh bạch trên thị trường còn thấp,
  - Khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế,
  - Thị trường dễ bị chi phối và biến động bởi những yếu tố tâm lýluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành tâm lý Học, sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức vẫn còn hạn chế, và
  - Chưa có các tổ chức chuyên nghiệp đóng vai trò là nhà tạo lập trên thị trường.
  Từ những thách thức trên sự ra đời của các quỹ đầu tư chứng khoán nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường cũng như góp phần làm tăng tính ổn định cho thị trường. Các nhà đầu tư sử dụng Quỹ đầu tư vì những lý do sau:
  - Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư,
  - Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt các yêu cầu về lợi nhuận,
  - Được quản lý chuyên nghiệp,
  - Giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan thẩm quyền, và
  - Tính năng động của quỹ đầu tư
  Vì vậy, đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam” vừa nhằm nâng cao vai trò hoạt động
  Giải pháp nâng cao vai trò QĐTCK trên TTCKTài liệu về Thị trường chứng khoán Việt Nam GVHD TS.Nguyễn Văn Thuận – HVTH Trần Minh
  Trang - 2 -
  của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường vừa cung cấp một công cụ đầu tư mới cho các nhà đầu tư. Nhưng quan trọng hơn hết chính là mục tiêu phát triển ổn định – bền vững của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.
  2/ Mục đích – đối tượng – phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là dựa trên những lý luận về hoạt động và vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán, trên cơ sở đó phân tích thực trạng hoạt động của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ ra đâu là những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. Từ đó, đề ra giải pháp nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  Đối tượng – phạm vi nghiên cứu của đề tài trên cơ sở đánh giá một cách khái quát các quỹ đầu tư chứng khoán trong và ngoài nước tại thị trường chứng khoán Việt Nam từ trước cho đến nay. Nội dung của đề tài gồm ba chương
  - Chương 1 : Cở sở lý luận (quỹ đầu tư và mô hình hoạt động của quỹ đầu tư, vai trò của quỹ đầu tư, kinh nghiệm hoạt động của các quỹ đầu tư trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam)
  - Chương 2 : Thực trạng (thị trường tài chínhluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Tài chính, hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trong thời gian qua, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam)
  - Chương 3 : Giải pháp (định hướng và triển vọng phát triển nền kinh tế - thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán, đề xuất mô hình quỹ đầu tư chứng khoán phù hợp với nền kinh tế Việt Nam)
  3/ Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Các quỹ đầu tư chứng khoán được quản lý bởi những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có trình độ chuyên môn cao, đây được
  Giải pháp nâng cao vai trò QĐTCK trên TTCK Việt Nam GVHD TS.Nguyễn Văn Thuận – HVTH Trần Minh
  Trang - 3 -
  xem như một trong những phương thức đầu tư mới hiệu quả hơn so với các phương thức đầu tư truyền thống. Các quỹ đầu tư chứng khoán với nhiệm vụ của nhà tạo lập thị trường không những góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn là công cụ giảm thiểu rủi ro tốt nhất cho các nhà đầu tư. Vì vậy, nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.


  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN.-
  I.Quỹ đầu tư và mô hình hoạt động của quỹ đầu tư;
  1.Khái niệm quỹ đầu tư;
  2.Phân loại quỹ đầu tư;
  3.Sơ lược nguồn gốc lịch sửluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành lịch sử và sự phát triển của quỹ đầu tư trên thế giới;
  4.Mô hình tổ chức hoạt động của quỹ đầu tư; 5.Hoạt động của quỹ đầu tư;
  II.Vai trò của quỹ đầu tư;
  1.Góp phần huy động vốn cho phát triển nền kinh tế nói chung và cho sự phát triển của thị trường sơ cấp, chuyển số vốn này từ tiết kiệm vào đầu tư;
  2.Tăng cường khả năng quản trịluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành quản trị kinh doanh vào công ty;
  3.Thực hiện vai trò lãnh đạo trong quá trình quốc tếluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành quan hệ quốc tế hóa thị trường vốn;
  4.Các công ty cần vốn cũng hưởng lợi nhiều từ các quỹ đầu tư qua việc giúp các công ty cải thiện sự tiếp cận với các nguồn vốn bên ngoài công ty .;
  5.Đối với nhà đầu tư quỹ đầu tư làm lợi cho họ thông qua việc;
  6.Đối với các công ty;
  7.Đối với các Chính phủ;
  III.Kinh nghiệm hoạt động của các quỹ đầu tư trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.-

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.-
  I.Thực trạng thị trường tài chính Việt Nam;
  1.Khái quát về thị trường tài chính Việt Nam;
  2.Định giá về các thị trường bộ phận;
  II.Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian qua tại Việt Nam;
  1.Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI);
  2.Thực trạng thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII);
  3.Thực trạng thu hút vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua;
  III.Thực trạng hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua;
  1.Điểm qua quá trình phát triển của các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam;
  2.Thực trạng hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
  IV.Đánh giá các mặt tích cực và hạn chế của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
  1.Đánh giá những mặt tích cực trong hoạt động đầu tư hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán;
  2.Đánh giá những mặt hạn chế trong hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán;
  3.Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động đầu tư của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.-

  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.-
  1.Định hướng, triển vọng phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới;
  2.Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới;
  3.Một số kiến nghị;
  4.Đề xuất mô hình quỹ đầu tư chứng khoán phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam.

  - KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status