MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ
Phần III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ
I.NHẬN XÉT CHUNG
Trải qua chặng đường phát triển gần 40 năm, Công ty Hoá chất mỏ ngày càng phát triển về mọi mặt, trong đó có trang thiết bị, cơ sở vật chất trong công ty. Cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được bổ sung và phát triển. Vì vậy mà công tác hạch toán TSCĐ tại công ty luôn chiếm một vị trí rất quan trọng.
Qua thời gian thực tập, được tìm hiểu thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Hoá chất mỏ trong đó có tổ chức hạch toán TSCĐ, tôi đã đánh giá được những ưu điểm nổi bật cũng như mặt còn hạn chế trong công tác này. Sau đây là một số đánh giá cụ thể:
1.Ưu điểm
1.1.Tổ chức bộ máy và công tác kế toán nói chung
-Bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình kế toán hỗn hợp phù hợp với đặc điểm của công ty: quy mô sản xuất kinh doanh lớn và có rất nhiều các đơn vị thành viên đóng tại nhiều địa phương khác nhau, phân tán rộng trong cả nước trong đó có một số đơn vị chưa có đầy đủ điều kiện về tổ chức quản lý và kinh doanh một cách tự chủ. Điều đó sẽ giúp cho kế toán công ty thuận lợi trong công tác của mình.
-Các nhân viên kế toán đều có trình độ cao, công việc được phân công phù hợp với trình độ chuyên môn của mỗi người. Hơn nữa, trình độ kế toán của công ty không ngừng được nâng cao do công ty luôn tạo điều kiện cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, thường xuyên mở các lớp huấn luyện ngắn hạn khi có những thay đổi về chế độ kế toán. Với một quy mô hoạt động lớn, và có nhiều đơn vị thành viên đóng tại nhiều địa bàn trên cả nước nên kế toán công ty phải xử lý rất nhiều nghiệp vụ phát sinh tại văn phòng công ty và các thông tin kế toán từ các đơn vị thành viên chuyển lên, nhiều nghiệp vụ phức tạp phát sinh, nhưng với một doanh nghiệp có trình độ quản lý và trình độ kế toán cao, trang bị máy móc trợ giúp công việc kế toán rất hiện đại như tại Công ty Hoá chất mỏ, kế toán trong công ty luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
-Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ (trong đó có nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ) được phản ánh một cách đầy đủ kịp thời vào sổ kế toán trên cơ sở các chứng từ gốc hợp lý, hợp lệ. Việc bảo quản, lưu giữ chứng từ, sổ sách được thực hiện theo đúng quy định.
-Cách tổ chức sổ khoa học. Trong công ty, việc hạch toán kế toán được thực hiện nhiều trên máy tính, điều này sẽ giúp giảm nhẹ công việc của kế toán viên và số liệu được tính toán một cách chính xác.
1.2.Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định
-TSCĐ được quản lý khoa học, chặt chẽ. Điều đó biểu hiện cụ thể qua việc quản lý tốt hồ sơ TSCĐ, mỗi TSCĐ đều có một bộ hồ sơ riêng; việc quản lý được giao trách nhiệm cho từng bộ phận sử dụng. Khi phát sinh các nghiệp vụ TSCĐ như mua sắm, điều chuyển, thanh lý nhất là với các TSCĐ có giá trị lớn, trình tự được thực hiện đúng thủ tục và chặt chẽ. Hàng năm vào ngày cuối cùng của năm tài chính, kế toán ở công ty cũng như ở tất cả các đơn vị đều phải lập Báo cáo kiểm kê TSCĐ trên cơ sở kiểm kê thực tế TSCĐ hiện có tại đơn vị. Báo cáo này sau khi lập cho toàn công ty phải nộp lên Tổng Công ty Than.
-Mặc dù các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ phát sinh nhiều nhưng luôn được kế toán viên phản ánh một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng với chế độ quy định. Đồng thời, việc phản ánh các nghiệp vụ về TSCĐ luôn được gắn với các nghiệp vụ liên quan đến nguồn hình thành TSCĐ đã giúp cho việc quản lý tốt TSCĐ theo nguồn hình thành. Điều này cũng được thể hiện ngay trong cách phân công công việc trong phòng kế toán- kế toán phần hành TSCĐ được kiêm luôn kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn.
-Việc tổ chức sổ: cách mở sổ, ghi sổ, đối chiếu, chuyển sổ được thực hiện đúng với quy định và luôn đảm bảo tính khoa học, logic.
2.Nhược điểm
Với hình thức sổ nhật ký chứng từ như hiện nay, mặc dù có ưu điểm là việc kiểm tra đối chiếu sổ rất chặt chẽ, hạn chế được tới mức tối đa những sai sót trong quá trình hạch toán kế toán, song lại có nhược điểm là số lượng sổ


Xem Thêm: Một số kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty hoá chất mỏ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty hoá chất mỏ sẽ giúp ích cho bạn.