CHUYÊN ĐỀ “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG”.

PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG”.

I. Lý do chọn chuyên đề:
Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của đất nước,tiền lương và đời sống của người lao động luôn là một vấn đề quan trọng, thu hút sự chú ý quan tâm của nhiều người.
Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, các chính sách và chế độ tiền lương của nhà nước ngày càng có tác động sâu rộng tới toàn bộ các hoạt động kinh tế của đất nước .Đồng thời điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến các tầng lớp dân cư trong xã hội .
Tiền lương là một vấn đề phức tạp, điều này không phải kỹ thuật tính toán mà ở chỗ nó có quan hệ mật thiết ,thường xuyên tới người lao động, đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là cầu nối giữa con người với sản xuất tác động đến con người và sản xuất không chỉ từ phía là giá cả sức lao động, mà còn chi phối tới tâm tư tình cảm của người lao động.
Trong mỗi doanh nghiệp, tiền lương là thu nhập của người lao động và là chi phí sử dụng lao động. Đối với người lao động tiền lương là mục đích là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy họ tham gia vào lao động với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Ngược lại đối với doanh nghiệp tiền lương là một khoản chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh và mục tiêu của họ là giảm thiểu chi phí sản xuất. Chính vì vậy, việc hạch toán tiền lương tại các doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác hạch toán lao động, hạch toán chi phí nói riêng và quản lý kinh tế nói chung , hạch toán tiền lương khoa học hợp lý một mặt kích thích người lao động từ lợi ích vật chất trực tiếp của mình mà quan tâm đến thời gian lao động, kết quả và chất lượng lao động. Mặt khác còn góp phần tính đúng tính đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ,giúp doanh nghiệp có biện pháp tiết kiệm hợp lý chi phí về lao động sống,góp phần hạ giá thành sản phẩm ,tăng doanh lợi cho doanh nghiệp.
Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của tiền lương cũng như hạch toán tiền lương ,trong thời gian thực tập tại Công ty CƠ KHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II tôi đã chọn đề tài "kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty CƠ KHÍ SỬA CHỮa ĐƯỜNG BỘ II" làm chuyên đề thực tập của mình .Mục tiêu của chuyên đề là dựa trên cơ sở lý luận về tiền lương, từ đó xem xét thực trạng công tác hạch toán chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty. Đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí tiền lương đối với Công ty CƠ KHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1. Ý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương.
Nền sản xuất xã hội được cấu thành từ 3 yếu tố cơ bản gồm: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Trong đó lao động là yếu tố cơ bản, quyết định.
Người lao động bỏ sức lao động của mình kết hợp với tư liệu lao động tác động lên đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Khi đó họ sẽ nhận được ở người chủ của mình một khoản thù lao để tái sản xuất sức lao động và khoản thù lao này chính là tiền lương.
Như vậy: Tiền lương là số thù lao lao động phải trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động cuả họ trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Ngoài tiền lương người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp: phụ cấp về BHXH, BHYT, KPCĐ.
Quỹ BHXH được chi tiêu cho các trường hợp: Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất
Quỹ BHYT được sử dụng để hạch toán các khoản tiền khám, chữa bệnh, viện phí, thuốc thang, cho người lao động trong thời gian ốm đau sinh đẻ.
Kinh phí công đoàn phục vụ cho chi tiêu hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra. Do vậy việc sử dụng hợp lý lao động là tiết kiệm được chi phí về lao động sống, từ đó góp phần hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Để tạo điều kiện cho quản lý, huy động và sử dụng hợp lý lao động trong doanh nghiệp cần thiết phải phân loại công nhân viên của doanh nghiệp. Xét về chức năng trong một doanh nghiệp có thể phân loại công nhân viên thành 3 loại sau:
Chức năng sản xuất chế biến.
- Nhân công trực tiếp: bao gồm những lao động tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ
- Nhân công gián tiếp: Là những nhân công phục vụ cho nhân công trực tiếp hoặc chỉ tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm.
Chức năng lưu thông tiếp thị: Bao gồm bộ phận nhân công tham gia hoạt động bán hàng tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu tiếp cận thị trường.
Chức năng quản lý hành chính: là bộ phận nhân công tham gia quá trình điều hành của doanh nghiệp. Trong sản xuất kinh doanh nhà quản lý giỏi có thể định hướng cho doanh nghiệp hướng tới mức lợi nhuận cao nhất. Do đó họ phải kết hợp nhịp nhàng các yếu tố trong kinh doanh. Huy động sử dụng lao động hợp lý, phát huy được đầy đủ trình độ chuyên môn tay nghề của người lao động là một trong các vấn đề cơ bản thường xuyên cần được quan tâm thích đáng của Doanh nghiệp.
2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:
Người làm kế toán tiền lương và khoản trích theo lương phải luôn phản ánh đầy đủ chính xác về thời gian, kết quả lao động, tính đúng, thanh toán đủ tiền lương và các khoản liên quan cho công nhân viên. Tính toán phân bổ hợp lý, chính xác các chi phí về tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ. Ngoài ra kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương định kỳ phải phân tích tình hình sử dụng lao động và quản lý sử dụng quỹ tiền lương, cung cấp những thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan.
Cụ thể:
Hạch toán lao động:
- Hạch toán số lượng lao động: Là việc hạch toán về mặt số lượng từng loại lao động, theo chuyên môn, cấp bậc, công việc, trình độ tay nghề của công nhân viên
Xem Thêm: Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. sẽ giúp ích cho bạn.