THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ

Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ
I.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
1.Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.Các giai đoạn phát triển của công ty
-Tên công ty: CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ
-Tên giao dịch: MICCO (MINING CHEMICAL COMPANY).
-Địa chỉ: phố Phan Đình Giót- phường Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội
-Mã số thuế: 0100101072-1
-Tài khoản: 710A-00088- Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.
Ngày 20/12/1965 theo quyết định của Bộ Công nghiệp nặng, ngành hoá chất mỏ chính thức được thành lập. Đây chính là thời điểm đánh dấu bước khởi đầu trong chặng đường hình thành và phát triển gần 40 năm qua của Công ty Hoá chất mỏ Micco (tên gọi hiện nay). Lúc này, với tên gọi là Tổng kho III thuộc Công ty cung ứng vật tư COALIMEX chỉ đơn thuần là kho chứa vật liệu nổ đặt tại Hữu Lũng - Lạng Sơn có nhiệm vụ chủ yếu là tiếp nhận, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp được viện trợ từ các nước Xã hội chủ nghĩa (trong hệ thống Xã hội chủ nghĩa trước đây) nhằm cung ứng cho các ngành kinh tế quốc dân mà trước hết là cho ngành công nghiệp than.
Để tạo thuận lợi cho quản lý quá trình sản xuất kinh doanh và nhằm đáp ứng tốt hơn về nhu cầu vật liệu nổ ngày càng tăng của các ngành kinh tế, ngày 29/3/1995 Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 44 cho phép thành lập lại Công ty Hoá chất mỏ, và trên cơ sở đó ngày 1/4/1995, Bộ Năng Lượng (nay là Bộ Công nghiệp) đã có quyết định số 204 NL/TCCB-LĐ thành lập Công ty Hoá chất mỏ, có nhiệm vụ một vòng khép kín: từ nghiên cứu, sản xuất, phối chế- thử nghiệm, bảo quản, dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp, xuất nhập khẩu thuốc nổ, nguyên liệu, hoá chất để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, đến dịch vụ sau cung ứng: vận chuyển, thiết kế mỏ, nổ mìn và các nhiệm vụ khác ngoài vật liệu nổ công nghiệp.
1.2.Các chỉ tiêu về tài chính và lao động trong công ty
1.2.1.Cơ cấu vốn trong công ty
Chỉ tiêu
31/12/2001
31/12/2002
Số tiền (đồng)Tỷ trọngSố tiền (đồng)Tỷ trọng
I.Tổng tài sản177.475.527.966100&6.157.361.550100%
1. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn137.784.239.31577,6"1.264.169.70383,1%
2. TSCĐ và đầu tư dài hạn39.691.288.65122,4D.893.191.84716,9%
II. Nguồn vốn177.475.527.966100&6.157.361.550100%
1. Nợ phải trả130.230.456.36573,4 2.712.221.50776,2%
2. Nguồn vốn chủ sở hữu47.245.071.60126,6c.445.140.04323,8%


Biểu số 1: Cơ cấu vốn trong công ty
1.2.2. Cơ cấu lao động trong công ty
Tính đến ngày 31/12/2002, tổng số cán bộ công nhân viên trong Công ty Hoá chất mỏ là 1975 người, trong đó:
Số có trình độ đại học là 365 người, chiếm 18,5% tổng số CBCNV
Số có trình độ trung cấp là 154 người, chiếm 8% tổng số CBCNV
Số công nhân kỹ thuật là 690 người, chiếm 34,9% tổng số CBCNVXem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty hoá chất mỏ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty hoá chất mỏ sẽ giúp ích cho bạn.