MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG

CHƯƠNG III
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG
3.1. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG.
Qua thời gian thực tập ở Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường em xin đưa ra một số nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cũng như tổ chức công tác kế toán tại Công ty như sau:
3.1.1. Ưu điểm về công tác kế toán ở doanh nghiệp.
Qua 26 năm đi vào hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường ngày càng phát triển và cũng đã đạt được một số thành tích đáng kể. Có được như vậy là nhờ những đóng góp không nhỏ của công tác kế toán trong các khía cạnh sau:
- Việc phân công lao động kế toán được đẩy mạnh và hoạt động đi dần vào hiệu quả. kế toán các phần hành và kế toán tổng hợp phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác kế toán. kế toán luôn đảm bảo cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác cho Ban giám đốc. Đối với bộ phận kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đã phản ánh ghi chép đầy đủ, chính xác tình hình bán hàng, chi tiết về giá trị hàng xuất kho, phản ánh kịp thời chính xác về doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, giá vốn hàng bán, xác định kết quả bán hàng.
- Công ty sử dụng và chấp hành nghiêm chỉnh hoá đơn chứng từ theo đúng mẫu và quy định của Bộ tài chính. Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh trên các hoá đơn, chứng từ phù hợp cả về số lượng, nguyên tắc ghi chép cũng như các yêu cầu của công tác quản lý chứng từ. Các chứng từ là những cơ sở ban đầu để thực hiện công việc hạch toán, do vậy chứng từ được đánh giá theo trình tự thời gian và được kiểm tra thường xuyên về nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm tra các chứng từ gốc kèm theo. Việc kiểm tra này giúp phân loại, tổng hợp thông tin tài chính để ghi sổ chi tiết và sổ tổng hợp.
- Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho, phương pháp này đảm bảo cung cấp thông tin thường xuyên chính xác về tình hình biến động của hàng hoá trong Công ty tại mọi thời điểm. Số hàng tồn kho được phản ánh trung thực để Phòng kế toán nắm được và báo cáo lên Ban giám đốc và Phòng kinh doanh để có kế hoạch nhập hàng hoặc tìm cách tiêu thụ hàng nhanh chóng hơn.
3.1.2. Nhược điểm của công tác kế toán bán hàng tại Công ty.
Bên cạnh những ưu điểm trên thì công tác kế toán bán hàng của Công ty cũng còn một số hạn chế cần khắc phục.
Thứ nhất: Về hệ thống sổ sách.
Hiện nay Công ty chưa mở các sổ chi tiết cho các TK 641, TK642 do vậy không theo dõi được chi tiết từng khoản mục chi phí, nên Công ty sẽ khó đề ra các biện pháp quản lý chi phí có hiệu quả.
Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, nhưng kế toán chủ yếu hạch toán tắt, cụ thể tại Công ty không sử dụng đầy đủ trình tự theo hình thức chứng từ ghi sổ. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh vào chứng từ ghi sổ và các sổ chi tiết, nhưng không lên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Việc này có thể dẫn đến tình trạng không quản lý được chứng từ ghi sổ và không kiểm tra được số liệu kế toán giữa chứng từ ghi sổ và bảng cân đối tài khoản.
Mẫu sổ chi tiết tài khoản 131 mà Công ty đang sử dụng chưa hợp lý.
Thứ hai: Về lập dự phòng phải thu khó đòi.
Hiện nay Công ty có rất nhiều khách hàng, ngoài một số ít khách hàng thanh toán ngay, còn lại đa phần là khách hàng trả chậm, nhận hàng trước rồi mới thanh toán. Chính điều này làm mất vốn hoặc giảm lợi nhuận của Công ty. Vì vậy để đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, Công ty nên trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi.
Thứ ba: Về xác định doanh thu và kết qủa cho từng mặt hàng.
Công ty kinh doanh rất nhiều loại mặt hàng nhưng vẫn chưa thực hiện xác định kết quả cho từng mặt hàng. Nếu Công ty thực hiện xác định kết quả cho từng loại mặt hàng sẽ giúp cho Công ty có quyết định đúng đắn hơn về quản lý.
Thứ tư: Về áp dụng chế độ nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động.
Hiện nay Công ty vẫn chưa trích lập quỹ BHXH cho người lao động, vì thế quyền lợi của người lao động chưa được đảm bảo.
Thứ năm: Về việc áp dụng tin học vào quản lý.
Hiện nay, tuy Công ty đã trang bị máy tính vào việc quản lý kinh doanh của mình, song trên thực tế chưa phát huy được hiệu quả tích cực mà thiết bị này mang lại. Cụ thể máy tính mới chỉ được sử dụng để soạn thảo văn bản và sao lưu tài liệu, chứng từ sổ sách chứ chưa tự động hạch toán công tác kế toán. Vì vậy Công ty cần cập nhật và trang bị thêm các phần mềm về quản lý, đặc biệt là phần mềm kế toán.
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG.
Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Truờng, trên cơ sở tìm hiểu và nắm vững tình hình thực tế cũng
Xem Thêm: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại côn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại côn sẽ giúp ích cho bạn.