MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG
1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiền lương tại công ty
1.1. Những ưu điểm
-Về tổ chức bộ máy quản lý của công ty
-Về công nghệ sản xuất
- Về công tác tổ chức phòng kế toán
- Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
- Về sổ sách kế toán và các chứng từ mà công ty sử dụng
- Về công tác đảm bảo đời sống các chính sách cho cán bộ công nhân viên
1.2. Những nhược điểm
-Về hệ thống kế toán mà công ty áp dụng
- Về tiền thưởng đối với các công nhân viên trong công ty
2. Một số ý kiến đề xuất
Xem Thêm: Một số giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươn sẽ giúp ích cho bạn.