Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TMSXDV Hiệp Sanh

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TMSXDV Hiệp Sanh

  MỤC LỤC
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Trang vii
  Danh mục các bảng, biểu sử dụng ii
  Danh mục các sơ đồ sử dụng vi
  LỜI MỞ ĐẦU 5
  1. Lý do chọn đề tài 5
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 6
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 6
  4. Phương pháp nghiên cứu 6
  5. Kết cấu của đề tài 3
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 4
  1.1. Một số vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 4
  1.1.1. Khái niệm, phân loại và đối tương tập hợp chi phí sản xuất 4
  1.1.2. Khái niệm, phân loại và đối tượng tính giá thành 7
  1.1.3. Nhiệm vụ của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
  1.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
  1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10
  1.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 10
  1.2.2. Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm 18
  1.2.3. kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo PP kê khai thường xuyên 27
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM & DV HIỆP SANH 29
  2.1. Giới thiệu khai quát về công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh 29
  2.1.1 lịch sử hình thành và hình thức sở hữu 29
  2.1.2 Ngành nghề hoạt động, chức năng và nhiệm vụ 30
  2.1.3 Quy mô công ty 30
  2.1.4 Sản phẩm và quy trình công nghệ 31
  2.1.5 Cơ cấu bộ máy quản lý 33
  2.1.6 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 35
  2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh 40
  2.2.1. Các chính sách kế toán và đối tượng hạch toán chi phí tại Công ty 40
  2.2.2. Tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty 41
  2.2.3. kế toán tập hợp chi phí sản xuất 57
  2.2.4. Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm 58
  CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 65
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 65
  3.1.1. Những ưu điểm 65
  3.1.2. Những tồn tại 67
  3.2. Một số kiến nghị 69
  KẾT LUẬN 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
  PHỤ LỤC  LỜI MỞ ĐẦU
  Lý do chọn đề tài:
  Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện để loài người tồn tại và phát triển. Cùng với sự tiến bộ của xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và kéo theo đó là công cuộc cạnh tranh ngày một gay gắt hơn. Để tăng sức cạnh tranh, tiếp tục tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc quản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc loại hình nào, thành phần kinh tế hay hình thức sở hữu nào đều phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau, trong đó hạch toán kế toán được xem là một công cụ hữu hiệu.
  Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được coi là khâu trung tâm trong công tác kê toán của các doanh nghiệp sản xuất vì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kiểm soát tốt các khoản chi phí, thực chất chi phí sản xuất là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, do vậy tiết kiệm chi phí sản xuất là hạ giá thành sản phẩm, đồng thời đảm bảo đầu ra của quá trình sản xuất là tạo ra sản phẩm mà xã hội chấp nhận và làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của quá trình sản xuất là tạo ra sản phẩm, giá thành sản phẩm chính là chỉ tiêu kinh tế phản ánh chất lượng toàn bộ các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, mức tính giá thành sản phẩm đòi hỏi phải tính đúng, tính đủ, chi phí sản xuất bỏ ra theo đúng chế độ của Nhà Nước để mang lại lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp.
  Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh, được đối diện với thực trạng quản lý kinh tế kết hợp với những nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, em đã đi sâu tìm hiểu và mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh”.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Dựa trên việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán chi phí và tính giá thành kết hợp với việc khảo sát tình hình thực tế của công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cho công ty, bên cạnh đó giúp em hoàn thiện hơn kiến thức của mình về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan đến công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của sản phẩm thùng carton bao gồm: các nghiệp vụ chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, bảng biểu, sổ sách kế toán cũng như công tác hạch toán của công ty.
  Phạm vi nghiên cứu là các quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh thông qua các số liệu, chứng từ liên quan và các quy định, quy chế tại công ty. Số liệu của đề tài được giới hạn trong tháng 8 năm 2009.
  Thời gian nghiên cứu được thực hiện từ ngày 11/7/2011 đến 15/9/2011.
  Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài được nghiên cứu theo phương pháp thống kê:
  Nghiên cứu tài liệu (sổ sách, bảng biểu, chứng từ ) của công ty trong tháng 8 năm 2009.
  Quan sát quy trình, cách thức tiến hành công việc của các nhân viên kế toán tại phòng kế toán và các phòng ban khác.
  Xác minh những thông tin tự tìm hiểu bằng cách hỏi lại kế toán trưởng.
  Kết cấu của đề tài:
  Nội dung đề tài, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có 3 nội dung chính sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh.
  Chương III: Nhận xét và kiến nghị

  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TMSXDV Hiệp Sanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TMSXDV Hiệp Sanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status