bài toán kế toán quản trị trong điều kiện không chắc chắn

Tùy theo mức độ tiếp cận chi tiết mà việc xác lập ảnh hưởng của yếu tố không chắc chắn trong các mô hình kế toán quản trị có thể được thực hiện theo một trong 2 phương thức sau:
- Xác định xác suất xảy ra các sự kiện và đưa vào mô hình ra quyết định.
- Sử dụng các mô hình của thống kê, kinh tế lượng, và các mô hình kinh tế khác để dự báo cụ thể các yếu tố không chắc chắn
Ví dụ, có số liệu về báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty K kinh doanh mặt hàng A trong tháng 9.05 như sau (sản lượng tiêu thụ 3.700 sp):
ĐVT : 1.000đ

Tổng số Tính cho 1 sp Tỷ lệ
1. Doanh thu 185.000 50 100%
2. Biến phí 140.600 38 76%
3. Số dư đảm phí 44.400 12 24%
4. Định phí 25.000
5. Lợi nhuận 19.400

Trong tháng 10, bộ phận kinh doanh đề nghị giảm giá bán 3.000 đồng/sp, đồng thời tăng chi phí quảng cáo lên thêm 900.000 đồng, vì biện pháp này sẽ làm cho lượng tiêu thụ tăng, lợi nhuận sẽ tăng. Nhà quản trị đứng trước việc lựa chọn thực hiện hay không phương án kinh doanh trên.
Theo cách thứ nhất, người ta xác định các sự kiện và các yếu tố không chắc chắn, sau đó tiến hành tính toán các xác suất xảy ra các sự kiện này trước khi đưa chúng vào mô hình ra quyết định kinh doanh
Xem Thêm: bài toán kế toán quản trị trong điều kiện không chắc chắn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu bài toán kế toán quản trị trong điều kiện không chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn.