THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I.

2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT kinh doanh CỦA C.TY.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
Công ty truyền tải điện I là một doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty điện lực Việt Nam - Bộ công nghiệp, có trụ sở đóng tại 15 Cửa Bắc, Ba Đình - Hà Nội. Từ khi hình thành đến nay, trải qua gần 20 năm hoạt động Công ty đã từng bước trưởng thành, đáp ứng nhiệm vụ ngày càng nặng nề mà cấp trên giao cho. Tổ chức tiền thân của Công ty truyền tải điện I là Sở truyền tải điện Miền Bắc trực thuộc Công ty điện lực Miền Bắc ( Sau này là Sở truyền tải điện trực thuộc Công ty điện lực I )
Sở truyền tải điện Miền Bắc được thành lập theo quyết định số 06ĐL/TTCB ngày 7/4/1981 của Bộ Điện Lực (sau là Bộ Năng Lượng), tại số 53 Phố Lương Văn Can, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, hình thành các tập đoàn kinh tế lớn, Tổng Công ty điện lực Việt Nam ra đời theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 4/1995, theo quyết định của số 112NL/TCCB - LĐ của Bộ năng lượng, Sở truyền tải điện tách khỏi Công ty điện lực I để hình thành Công ty truyền tải điện I, trực thuộc Tổng Công ty điện lực Việt Nam.
Hiện nay Công ty có 1819 CBCNV, làm nhiệm vụ quản lý lưới truyền tải điện 220 - 500kv trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, bao gồm :
* 1845 Km đường dây 220Kv và 14 Km đường dây 110Kv.
* 406 Km đường dây 500Kv.
ã 18 Trạm biến áp 220Kv và 3 Trạm biến áp 110Kv với Tổng dung lượng 5456 MVA.
ã * 1 Trạm bù 500Kv.
* 6 Trạm lặp, 9 đội chốt vận hành đường dây 500Kv.
Công ty có 15 đơn vị ( 8 truyền tải điện khu vực, 4 trạm biến áp, 2 xưởng, 1 đội ) đóng trên địa bàn của 15 tỉnh, thành phố, trong đó có các thành phố lớn quan trọng như Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Vinh.
Một số chỉ tiêu tài chính trong những năm gần đây của Công ty TTĐ 1.
Bảng 2.1 Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003
Tổng vốn kinh doanh 1.390.483.917.0577 1.173.052.115.576 1.464.553.984.684
Vốn lưu động 3.525.206.194 4.085.063.046 4.085.063.046
Vốn cố định 1.386.958.710.863 1.168.967.052.530 1.460.468.921.638
Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá 2.113.596.509.341 2.121.911.670.474 2.237.334.073.959
Hao mòn (715.971.667.782) (938.204.957.911) (1.168.696.214.376)
Tổng doanh thu 953.474.000 1.256.250.000 1.549.551.000
Lợi tức thực hiện 98.754.000 102.567.000 153.400.000
Tổng nộp ngân sách 341.100.893 411.200.000 455.120.000
Thu nhập bình quân 1.490.000 1.531.000 1.537.000
2.1.2. Nhiệm vụ sản xuất:
Theo đăng ký kinh doanh số 109667 ngày 19/12/1994 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà Nước cấp, Công ty truyền tải điện I là một đơn vị sản xuất kinh doanh có đầy đủ tư cách pháp nhân, hoạt động theo phương thức hạch toán phụ thuộc, có những nhiệm vụ sau:
* Quản lý, vận hành an toàn, liên tục, tin cậy bảo đảm chất lượng điện năng, phấn đấu giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải điện.
* Sửa chữa các thiết bị lưới điện.
* Phục hồi, cải tạo, xây dựng các công trình điện.
* Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị để xác định chất lượng thiết bị trong quá trình sửa chữa xây lắp của Công ty.
* Thực hiện một số lĩnh vực sản xuất dịch vụ liên quan đến ngành.
Hiện nay, ngoài các nhiệm vụ chính, Công ty còn được Tổng Công ty điện lực giao cho nhiệm vụ cùng Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc lắp đặt các thiết bị điện có công suất lớn, tính năng hiện đại của Đức, Italia .để thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu của Liên Xô nhằm chống quá tải điện áp.
Theo báo cáo kế hoạch sản xuất - tài chính của năm 2003 Công ty đề ra :
Sản lượng điện truyền tải 220KV: 15.410triệu Kwh
Tỷ lệ điện tổn thất: < 2,9%
Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty truyền tải điện i
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty truyền tải điện i sẽ giúp ích cho bạn.