NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

MỤC LỤCMỞ ĐẦU
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
I. Khái niệm-Bản chất và Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1. Khái niệm- Bản chất của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2. Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
II. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương
1. Chế độ tiền lương
2. Các hình thức trả lương
III. kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp kế toán

PHẦN II :
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM BẢNG
I. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuậtvà tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm kim bảng có ảnh hưởng đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của công ty
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty cổ phần dược phẩm kim bảng
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
III. kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm kim bảng
1.Tài khoản sử dụng
2.Phương pháp kế toán
PHẦN III :
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM BẢNG
I. Đánh giá khái quát kế toán tiền lươngvà các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm kim bảng.
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm kim bảng.

KẾT LUẬN
Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim "
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim " sẽ giúp ích cho bạn.