Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Lời mở đầu
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tớnh độc lập, tự chủ trong cỏc doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sỏng tạo trong kinh doanh, phải chịu trỏch nhiệm trước kết quả kinh doanh của mỡnh, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh cỳ lúi. Muốn như vậy cỏc doanh nghiệp phải nhận thức được vị trớ khừu tiờu thụ sản phẩm, hàng hoỏ vỡ nỳ quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp cỳ thu nhập bự đắp chi phớ bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngừn sỏch Nhà Nước.
Bờn cạnh đỳ, mỳc đớch hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nờn việc xỏc định đứng đắn KQKD nỳi chung về kết quả bỏn hàng nỳi riờng là rất quan trọng. Do vậy bờn cạnh cỏc biện phỏp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý cụng tỏc kế toỏn bỏn hỏng là rất cần thiết giỳp doanh nghiệp cỳ đầy đủ thụng tin kịp thời và chớnh xỏc để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp cỳ thể tồn tại và phỏt triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sụi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng vận dụng lý luận đú được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty cổ phần Ngọc Anh, "em đú chọn đề tài " Kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng " để nghiờn cứu và viết chuyờn đề của mỡnh.
Nội dung chuyờn đề gồm 3 chương:
Chương I: Cỏc vấn đề chung về kế toỏn bỏn hàng.
Chương II: Thực tế cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng.
Chương III: Nhận xột và kiến nghị về cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng tại Cụng ty cổ phần Ngọc Anh.
Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng sẽ giúp ích cho bạn.