CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

PHẦN III
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá.
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện.
Trong các doanh nghiệp, vấn đề tiêu thụ sản phẩm đóng một vai trò quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khi sản phẩm của doanh nghiệp đưcợ tiêu thụ tức là nó được người tiêu dùng chấp nhận để thoả mãn nhu cầu nào đó. Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện uy tín của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, sự thích ứng với nhu cầu người tiêu dùng và sự hoàn thiện các hoạt động dịch vụ . Nói cách khác, tiêu thụ sản phẩm phản ánh đầy đủ những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
Công tác tiêu thụ sản phẩm gắn liền người sản xuất với người tiêu dùng. Nó giúp cho các nhà sản xuất hiểu thêm về kết của kinh doanh của mình và nhu cầu của khách hàng.
Thông qua tiêu thụ sản phẩm dự đoán nhu cầu xã hội nói chung và từng khu vực nói riêng đối với từng loại sản phẩm. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp sẽ xác định được các kế hoạch phù hợp nhằm đạt hiệu qủa cao nhất.
Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, sức ép giá thành đè nặng lên vai các doanh nghiệp. Vì vậy, nhu cầu về thông tin đòi hỏi ngày càng lớn. Ngày nay do sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp cho quá trình thu thập, quản lý xử lý thông tin và báo cáo số liệu ngày càng nhanh gọn.
Cũng do sự bùng nổ thông tin được thu thập một cách đơn giản, nhanh chóng, nhưng trong đó có không ít thông tin nhiễu loạn. Vì vậy, mà phải chọn lọc những thông tin cần thiết và kế toán là công cụ đắc lực nhất cung cấp thông tin cho các nhà quản lý về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp một cách đầy, chính xác và kịp thời nhất.
Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ là nguồn thông tin cho cổ đông, các đối tác kinh doanh, các bán hàng của doanh nghiệp. Giúp đưa ra những quyết định giúp cho việcđầu tư đúng đắn và có hiệu qủa.
Vì vậy, hoàn thiện và không ngừng đổi mới công tác kế toán cho thích hợp, phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường ngày nay là rất cần thiết.
Nước ta khi chuyển đổi cơ chế quản lý thì công tác kế toán cũng được đổi mới. Hệ thống kế toán cũ được thay thế bằng hệ thống kế toán mới, phù hợp với cơ chế hiện nay.
Tóm lại, để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục và đạt dược hiệu qủa cao thì công tác tiêu thụ sản phẩm phải được thực hiện tốt. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì việc hoàn thện việc tiêu thụ sản phẩm càng có ý nghĩa quan trọng, nó quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Do vậy, việc hoàn thiện công tác kế toán trong doanh nghiệp nói chung và kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá nói riêng là điều kiện cần thiết đối với các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Việc hoàn thiện cả về nội dung lẫn phương pháp kế toán cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đèe cấp thiết mà mỗi doanh nghiệp cần làm.
2. Nội dung hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ.
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ là công tác quan trọng, cần thiết đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đúng đắn để thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt việc hoàn thiện sẽ giúp cho kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của mình. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ bao gồm:
- Hoàn thiện hạch toán ban đầu.
- Hoàn thiện hạch toán tổng hợp (vận dụng hệ thống tài khoản kế toán).
- Hoàn thiện sổ kế toán (kết hợp hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp).
2.1. Hạch toán ban đầu.
- Chứng từ kế toán là các mẫu giấy tờ xác minh nội dung các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và hình thành theo địa điểm, thời gian phát sinh của chúng. Làm cơ sở cho việc kiểm tra thông tin về nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và làm căn cứ để ghi sổ kế toán.
- Các bản chứng từ kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp lập chứng từ.
- Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ:
Phòng kế toán từ khi nhận được chứng từ kế toán đến ghi sổ kế toán xong đưa chứng từ bào bảo quản, lưu trữ phải qua các giai đoạn xử lý chứng từ , tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán và bảo quản chứng từ.
Nội dung công việc này như sau:
Phân loại và kiểm tra chứng từ: Chứng từ kế toán nhận được phải phân loại theo nội dung các nghiệp vụ phản ánh trong chứng từ để chuyển cho các bộ phận kế toán liên quan. Cán bộ kế toán nhận chứng từ, trước khi ghi sổ phải tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh trong chứng từ, chỉnh lý những sai sót nếu có trong chứng từ nhằm đảm bảo ghi nhận đầy đủ các yếu tố cần thiết của chứng từ và tiến hàng thực hiện các công việc thiết để ghi sổ kế toán.
kế toán trưởng phải quy định rõ ràng trách nhiệm cho từng nhân viên kế toán. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra chứng từ kế toán trước khi ghi sổ và hướng dẫn họ một cách sâu sắc từng nội dung kiểm tra và phương pháp chỉnh lý chứng từ.
Nội dung kiểm tra bao gồm những điểm chủ yếu sau:
Kiểm tra tính trung thực và tính chính xác của nghiệp vụ phát sinh phản ánh trong chứng từ nhằm ddảm bảo cho số liệu kế toán, đảm bảo tính trung thực và chính xác.
Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được phản ánh trong chứng từ.
Kiểm tra tính hợp lý của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phản ánh trong chứng từ: phải phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu dự toán, các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với giá cả thị trường, với điều kiện hợp đồng.
Kiểm tra tính chính xác các chỉ tiêu về số lượng, và giá trị ghi trong chứng từ, các yếu tố khách quan của chứng từ.
Sau khi kiểm tra, nhân viên kế toán cần chỉnh lý những thiếu sót nếu có, làm các thủ tục chuẩn bị cho việc ghi sổ kế toán: ghi định khoản kế toán, lập bảng tổng hợp chứng từ gốc, lập bảng tính toán và phân bổ chi phí .
- Theo chế độ kế toán hiện hành, hệ thống chứng từ kế toán bao gồm những chứng từ có tính chất bắt buộc phải thuân thủ và những chứng từ có tính hướng dẫn để vận dụng. Trên cơ sở hệ thống chứng từ kế toán hiện hành của Nhà nước quy định, việc sử dụng các viểu mẫu chứng từ ban đầu cho phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, cũng như tính chất của từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở doanh nghiệp. Từ đó tổ chức quy trình lập, luân chuyển chứng từ theo trình tự:
Lập chứng từ kế toán và phản ánh các nghiệp vụ phát sinh vào chứng từ.
Kiểm tra chứng từ.
Ghi sổ kế toán.
Lưu giữ và bảo quản chứng từ.
Tóm lại, việc xây dựng một hệ thống chứng từ kế toán ban đầu hợp lý và hợp pháp là cơ sở cho việc hoàn thiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá.
2.2. Hoàn thiện hạch toán tổng hợps.
Hoàn thiện hạch toán tổng hợp được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống tài khoản và phương pháp kế toán (Phần hạch toán tổng hợp đã trình bày).
Xem Thêm: Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh sao thuỷ tinh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh sao thuỷ tinh sẽ giúp ích cho bạn.