Thực trạng tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty tnhh sao thuỷ tinh

PHẦN II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH.

I. Đặc điểm chung của Công ty.
1. Quá trình hình thành và phát triển

Theo quyết định số 34439/QĐ-UB-TCCQ cấp ngày 29 tháng 4 năm 1996 công ty Sao thuỷ tinh được thành lập.
Tên công ty: Công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh
Địa chỉ: 310A Tây Sơn - Hà Nội
kinh doanh chủ yếu bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thuỷ tinh. Tổng số vốn ban đầu của công ty là: 42.000.000.000 đồng
Trong đó : - Vốn cố định : 5.000.000.000 đồng
- Vốn lưu động 31.000.000 đồng
- Vốn khác 6.000.000.000 đồng
Nguồn vốn trên được hình thành qua 2 nguồn :
- Vốn góp 36.000.000.000 đồng
- Vốn đi vay 6.000.000.000 đồng

2.Chức năng nhiệm vụ công ty

Công ty có chức năng chính là kinh doanh thương mại với ngành hàng chủ yếu là thuỷ tinh để phục vụ nhu đông đảo nhu cầu người tiêu dùng. Do vậy, sản phẩm của công ty là sản phẩm hoàn chỉnh.
Để thực hiện tốt chức năng kinh doanh của mình công ty đã phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau :
- Tuân thủ chế độ chính sách quản lý kinh tế của nhà nước hiện nay
- Nâng cao chất lượng hàng hoá kinh doanh, mở rộng thị trường .
- Thường xuyên mở rộng hoạt động kinh doanh, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhằm đảm bảo đầu tư, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước giao .
- Tổ chức thực hiện kinh doanh hàng hoá công nghệ thuỷ tinh đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
Làm tốt công tác bảo hộ và an toàn lao động kinh doanh, thực hiện chế độ quản lý tài sản, tài chính, lao động tiền lượng của công ty.
Với chức năng và nhiệm vụ như vậy công ty đã tự lực, tự cường trong sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng hàng hoá đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao văn minh thương nghiệp.
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.
Công ty TNHH SAO THỦY TINH hoạt động theo phương thức mua vào bán ra nhằm đem lại lợi nhuận. Là Công ty ban buôn và bán lẻ hàng hoá. Nên mặt hàng của Công ty rất phong phú và đa dạng.
- Khó khăn và thuận lợi: Do nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp và sự phục vụ đến tận tay người tiêu dùng của các cửa hàng tư nhân nên phần nào Công ty gặp phải khó khăn. Song Công ty lại có đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, đoàn kết thống nhất để vượt những khó khăn do cơ chế thị trường gây ra và Công ty còn có thuận lợi nữa là có địa điểm kinh doanh nằm ở trung tâm là nơi có số lượng dân cư đông và thuận tiện cho đi lại.
- Hiện nay đội ngũ cán bộ công nhân viên đã có 20% tốt nghiệp Đại học và có 32% tốt nghiệp trung cấp.
4.Tổ chức bộ máy quản lý.
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình trực tuyến chức năng giám đốc Công ty là người đứng đầu có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty theo trực tuyến và chịu trách nhiệm trước pháp luật, chính quyền địa phương và tập thể cán bộ công nhân viên chức.
Giúp việc cho giám đốc là phó giám đốc và các phòng ban công tác và chịu trách nhiệm trước giám đốc về phần việc được giao và được uỷ quyền giải quyết các công việc khi giám đốc đi vắng.
Phòng kế toán: Có chức năng hạch toán quá trình kinh doanh của công ty. Đưa ra các báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh của công ty
Phòng kinh doanh : Nghiên cứu và phát triển thị trường đề ra những chính sách kinh doanh phù hợp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm.
Các cửa hành thương mai: Mỗi cửa hàng có một kế toán hạch toán báo sổ nghiên cứu và tổ chức các khâu mua vào, bán ra hàng hoá, cũng như công tác dự trữ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của khách hàng: tổ chức thực hiện khâu bán lẻ kết hợp công tác quảng cáo, giới thiệu mặt hàng mới và hướng dẫn người tiêu dùng

II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty.
1. Đặc điểm:
- Do quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng cả về chiều rộng,nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều. Cụ thể: Năm trước công ty chỉ có 6 cửa hàng nhận khoán để trương bầy bán và giới thiệu sản phẩm. Nhưng năm nay con số đã lên tới 10 cửa hàng.
- Mặt khác do chúng ta đang ở thời kỳ bùng nổ về khoa học kỹ thuật thông tin và cũng là thời kỳ sống động của kế toán và khoa học quản lý. Các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý. Cần phải có được những thông tin chính xác để ra quyết định nhanh, kịp thời và phù hợp để tận dụng được thời cơ của thị trường, xử lý một khối lượng thông tin kinh tế tài chính ngày càng lơn. Trong điều kiện thời gian hạn chế. Mà không có sự giúp đỡ của máy tính thì các nhà chuyên môn khó có thể cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng áp dụng tiếp cận máy vi tính vào công tác kế toán và quản lý doanh nghiệp.
- Nhận thức được tầm quan trọng của máy vi tính. Năm 1999, công ty đã trang bị cho các phòng ban,các bộ phận trong công ty hàng loạt máy vi tính. Phòng kế toán của công ty từ khi được trang bị máy vi tính các công việc của kế toán của kế toán phần nào được giảm, kế toán từ đó không chỉ đơn thuần làm công việc ghi chép. Mặc dù làm kế toán trên máy nhưng phòng kế toán vẫn áp dụng hình thức ghi sổ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh - kết hợp việc vào sổ lưu hàng ngày với việc tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính hàng quí, đảm bảo yêu cầu kế toán tài chính cho phùhợp với yêu cầu quản lý với khối lượng, tính chất với mức độ phức tạp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng như phù hợp với trình độ của nhân viên kế toán.
- Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế tài chính tăng cường công tác hạch toán kế toán của các doanh nghiệp - ngày 1/1/1995 Bộ trưởng Tài chính đã ký Quyết định số: 1141 TC/QĐ/CĐKT ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế và tại công ty Mỹ thuật và Vật phẩm văn hoá Hà Nội đang áp dụng chế độ kế toán được ban hành theo Quyệt định trên.
Xem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty tnhh sao thuỷ tinh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty tnhh sao thuỷ tinh sẽ giúp ích cho bạn.