Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phú Diễn

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN KẾT QUẢ kinh doanh.

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
1.1.1 Về lư luận
Sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đă đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và hết sức quan trọng, đổi mới đă làm thay đổi gần như mọi mặt đời sống kinh tế đất nước. Đổi mới đă làm cho nền kinh tế nước ta chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng Xă Hội Chủ Nghĩa. Nền kinh tế càng phát triển nhanh và mạnh th́ vấn đề đặt ra cho các nhà quản lư kinh tế là phải năng động, sáng tạo hơn, sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất, tạo khả năng chiếm lĩnh thị trường, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh. Do đó, các doanh nghiệp phải chú ý đến mọi hoạt động kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, xem xét chi phí bỏ ra, doanh số thu được, và kết quả sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp trong quá tŕnh hoạt động luôn phải đảm bảo nguyên tắc “Lấy thu bù chi và có lăi”. kế toán với tư cách là một công cụ quản lư kinh tế quan trọng, phải hạch toán đầy đủ, chích xác kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, và kế toán kết quả kinh doanh là vấn đề không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Số liệu kế toán kết quả kinh doanh càng chi tiết, chính xác, nhanh chóng, kịp thời sẽ giúp cho các nhà quản trị thấy được những tồn tại, có những nhận định xác đáng về t́nh h́nh hoạt động kinh doanh, tránh t́nh trạng “lăi giả, lỗ thật”, từ đó đưa ra những giải pháp và phương án kinh doanh tối ưu. Có nhiều nguồn thông tin khác nhau, nhưng có thể nói thông tin đáng tin cậy, chắc chắn nhất, mang tính pháp lý cao chỉ có được thông qua kế toán xác định kết quả kinh doanh.
Hơn nữa kế toán kết quả kinh doanh là phần hành kế toán tổng hợp căn cứ dựa trên số liệu do kế toán phần hành kế toán khác cung cấp. Do vậy kế toán kết quả kinh doanh có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cũng như hiệu quả của việc hạch toán các phần hành kế toán trước như kế toán tiền lương, kế toán TSCĐ, kế toán vật tư hàng hóa, kế toán thuế .Việc áp dụng các chuẩn mực kế toán nào, áp dụng các chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, h́nh thức ghi sổ kế toán như thế nào ở các phần hành kế toán này ở mỗi DN khác nhau lại có những khó khăn, khúc mắc và bất cập riêng, ảnh hưởng tới việc tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của từng lĩnh vực, cũng như của toàn doanh nghiệp. kế toán kết quả kinh doanh là một phần hành kế toán yêu cầu phải mở nhiều sổ chi tiết, nhiều bảng biểu không phải ở DN nào cũng đáp ứng được. Những bất cập này thường xảy ra do chính yếu kém của doanh nghiệp, và do những quy định pháp lư của nhà nước chưa phù hợp với thực tế tại các DN.
Về mặt hạch toán kế toán th́ kế toán ở đơn vị sản xuất, đơn vị xây lắp sẽ khác với ở đơn vị kinh doanh thương mại đặc biệt là về xác định thuế và ghi nhận thuế TNDN, nó phức tạp hơn và cũng thường xảy sai sót, bất cập hơn, công tác kế toán nói chung và công tác kế toán kết quả kinh doanh cần được hoàn thiện hơn
Xem Thêm: Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phú Diễn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phú Diễn sẽ giúp ích cho bạn.