thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Lời mở đầu

Trong giai đoạn nền kinh tế đang trên đà phát triển hội nhập theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới . Một môi trường cạnh tranh , đối thủ cạnh tranh và xu thế hội nhập , đặc biệt thị trường nước ta là một thị trường tiềm năng thực sự là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm ra hướng đi và phát triển cho tương lai của mình .Để quản lý và diều hành nền sản xuất xã hội có rất nhiều công cụ khác nhau .kế toán là một trong những công cụ quan trọng để quản lý các hoạt động của sản xuất kinh doanh ,quản lý tài sản , lao động ,vật tư ,tiền, vốn là công cụ thu nhập , cung cấp và xử lý các thông tin kinh tế .
Tổ chức công tác hạch toán , kế toán có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý .Nó cung cấp cho người quản lý , đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nói riêng
Hạch toán kế toán kế toán là một phần không thể thiếu ở mỗi doanh nghiệp , nó giúp cho lãnh đạo cơ quan đưa ra những quyết định hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thi trường
Là một sinh viên chuyên nghành kế toán ,theo chương trình thực tập của nhà trường ,tôi đã tham gia tim hiểu thực tế công tác kế toán – tài chính tại công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 .Trong một tháng thực tập cùng với sự giúp đỡ tận tình của phòng kế toán tài chính tại công ty và sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Liên tôi đã thu thập được rất nhiều kiến thức thực tế và bổ ích và hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp của mình .

Kết cấu ngoài lời mở đầu và kết luận , bản báo cáo gồm 3 phần :
- phần 1 : tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.
- phần 2: thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.
- phần 3 : Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.


Phần I : Tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
1.1 lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Ô Tô Số 8 :
1.1. Quá trình hình thành của công ty
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Ô Tô Số 8 là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo hình thức : giữ nguyên phần vốn nhà nước tại công ty và phát hành cổ phiếu thu hút vốn kinh doanh để phát triển doanh nghiệp .
Công ty đượctổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của Quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam .
Tiền thân của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Ô Tô Số 8 trước đây là do nhiều đoàn xe sát nhập thành , nên đất đai có sự tiếp quản lại của các đoàn xe .
Từ năm 1965 là đoàn xe chủ lực Tổng cục lương thực .Đến tháng 1/1971 theo quyết định số 01/QĐTC dổi tên thành Xí Nghiệp Vận Tải Hàng Hóa Số 18 trực thuộc Bộ Giao thông vận tải .
Có trụ sở tại : số 07 –Lương Yên –Hai Bà Trưng –Hà Nội .
Ngày 19/1/1983 bộ giao thông vận tải ra quyết định số 2482/QĐ-TC-CB sát nhập Xí Nghiệp Quá Cảnh C11 thuộc Công Ty Vận Tải Ô Tô .tru sở tại số 7 Lương Yên –Hai Bà Trưng – Hà Nội .
Ngày 4/3/1993 Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 319/ QĐ _TCCB_LĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước : Công Ty Vận Tải Ô Tô Sồ 8 thuộc Cục Đường Bộ Việt Nam .
Ngày 28/5/2003 Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 1526/2003/QĐ –BGTVT chuyển doanh nghiệp nhà nước : Công Ty Vận Tải ÔTô Số 8 trực thuộc Cục Đường Bộ Việt Nam thành Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải ÔTÔ Số 8 .Trụ sở giao dịch tại số 7 Lương Yên –Hai Bà Trưng –Hà Nội .
Công ty tuy có sự thay đổi liên tục về tổ chức nhưng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh luôn giữ vững và ổn định . Đời sống cán bộ công nhân viên luôn được cải thiện , đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước .
Sau đây là một số thông tin cơ bản về công ty :
. tên gọi đầy đủ của công ty :
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Ô Tô Số 8 .
. Trụ sở giao dịch :
Số 7 Lương Yên –Hai Bà Trưng –Hà Nội .
. Điện thoại :
04.9713864 hoặc 04. 6811194 .
. Fax 04 .9713864 hoặc 04. 6811194
Xem Thêm: thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 sẽ giúp ích cho bạn.