Chuyên Đề Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt

LỜI MỞ ĐẦU

Một đất nước đi lên từ đói nghèo dân trí còn lạc hậu do chiến tranh để lại. Việt Nam của ngày nay đã khoác trên mình một màu áo mới với những bước chuyển mình hợp tác và xu thế hội nhập lẫn tiền đề cho một nền kinh tế cả về chính trị vững mạnh. Bên cạnh sự phát triển của đất nước thì các doanh nghiệp, công ty đóng một vai trò hết sức quan trọng bởi nguồn thu chủ yếu của Nhà nước là các khoản thuế và các khoản phí, lệ phí chủ yếu của Nhà nước là các khoản thuế và các khoản phí, lệ phí từ các đơn vị tham gia kinh doanh và cá tổ chức cá nhân. Do vậy để tồn tại được thì các doanh nghiệp phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu tất yếu, góp phần nâng cao thu nhập đồng thời đẩy mạnh nền kinh tế nước nhà.
Tuy nhiên để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển thì công tác quản lý đóng một vai trò quan trọng, điều này có được thực hiện tốt hay không là nhờ bộ phận kế toán trong doanh nghiệp đó. Bởi kế toán có nhiệm vụ kiểm tra, thu nhập và xử lý thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính cho các đối tượng bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Nói tới hoạt động quản lý và vai trò của người kế toán thì đây là một trong những vấn đề hết sức nhạy cảm. Bởi nó liên quan đến vấn đề trong xã hội và trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn TSCĐ của một doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt em đã nhận thức được điều này. Do vậy em đã lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp đó là: "kế toán tài sản cố định" .
Cùng với sự hạn chế cả về kiến thức và thời gian thực tập nên bài báo cáo này không tránh khỏi sai sót. Vậy em kính mong nhận được sự góp ý kiến, chỉ bảo của quý thầy cô cùng toàn thể các cô chú, anh chị cán bộ kế toán trong doanh nghiệp để đề tài này được hoàn thiện tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2
I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt 2
2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 4
3. Công tác quản lý tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt 4
4. Tổ chức sản xuất 8
5. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh, hạch toán của doanh nghiệp trong thời kỳ hiện nay 10
II. Các phần hành kế toán 10
1. kế toán vốn bằng tiền 10
1.1. Đặc điểm: 10
1.2. Chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ sử dụng 11
1.3. Phương pháp và cơ sở ghi sổ 12
2. kế toán tiền gửi ngân hàng 14
3. kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 15
4. kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 19
5. kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 22
PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 25
I. Lý do chọn đề tài 25
II. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến kế toán TSCĐ 25
1. Thuận lợi 25
2. Khó khăn 26
III. Nội dung chuyên đề kế toán tài sản cố định 26
1. Thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp 26
2. kế toán khấu hao TSCĐ: 47
3. Kiến nghị về cải tiến chương trình giảng dạy của nhà trường cho phù hợp với thực tế 52
PHẦN III: KẾT LUẬN 53
Xem Thêm: Chuyên Đề Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyên Đề Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt sẽ giúp ích cho bạn.