Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bia Hoà Bình

LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta ngày càng phát triển và đổi mới. Với nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp Nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân ngày càng lớn mạnh một cách rõ rệt. Khi nền kinh tế phát triển thì các mối quan hệ kinh tế ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Do đó, việc thu thập và xử lý thông tin ngày càng đòi hỏi phải được nâng cao về mọi mặt. Để phù hợp với sự phát triển này, các doanh nghiệp phải hoàn thiện công việc kế toán nhất là công việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu.
Hiện nay các doanh nghiệp được Nhà nước giao quyền tự chủ về tài chính. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tổ chức các công tác kế toán đảm bảo hợp lý làm sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Để góp phần cho doanh nghiệp phát triển, hoạt động đúng hướng thì Lãnh đạo doanh nghiệp phải có thông tin chính xác về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có những điều chỉnh hợp lý, phù hợp với tình hình thị trường. Vì vậy doanh nghiệp cần phải phát huy khả năng hạch toán kế toán, xác định nhu cầu vốn cho sản xuất doanh nghiệp, tạo nguồn tài chính để đáp ứng nhu cầu đã xác định, phải theo dõi, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc nhập, xuất, quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp mình.
Từ những lý do và nhận thức ấy mà em đã liên hệ về thực tập tại Công ty Cổ phần Bia Hoà Bình, với mục đích học hỏi những kinh nghiệm ở thực tế nói chung và nghiên cứu tìm hiểu quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh qua phương pháp hạch toán ở phòng Tài vụ của Công ty Cổ phần Bia Hoà Bình nói riêng.
Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Bia Hoà Bình được sự giúp đỡ tận tình của Giám đốc Công ty, các cô chú trong phòng kế toán, phòng Hành chính tổng hợp em đã bước đầu tìm hiểu một cách tổng quan về cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty,các yếu tố liên quan đến phát triển cũng như công việc hạch toán kế toán của công ty và em đã thực hiện xong bản chuyên đề thực tập này.
kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bia Hoà Bình
Chuyên đề này ngoài lời mở đầu có ba chương chính như sau:
Chương I: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bia Hoà Bình.
Chương II: Một số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bia Hoà Bình.
Chương III: Kết luận


Xem Thêm: Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bia Hoà Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bia Hoà Bình sẽ giúp ích cho bạn.