Luận văn tốt nghiệp: Công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Long Minh

Sự đổi mới sâu sắc và toàn diện cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải được tiếp tục đổi mới - đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo sự ổn định của môi trường kinh tế.
Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực, mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước đã được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, khả năng từng thời kỳ và từng giai đoạn ngày càng hoàn thiện hơn góp phần ổn định và phát triển kinh tế đất nưóc trong thời kỳ đổi mới.
Hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường mới, đòi hỏi các dn phải quan tâm đến hiệu quả kinh doanh của mình. Vấn đề đó được thực hiện trên cơ sở hạch toán một cách chính xác tình hình tài sản, vật tư, tiền vốn và các khoản chi phí trong kinh doanh của các dn trong điều kiện hiện nay.
Để quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động kinh doanh của dn cũng như nền kinh tế quốc dân của một nước, đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt những công việc quản lý khác nhau, mà trong đó kế toán được coi là công cụ hữu hiệu nhất không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân và qúa trình phát triển của bất kỳ một dn nào tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Từ những hiểu biết thực tế và những kiến thức đã được học ở nhà trường đồng thời qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Long Minh, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị ở cơ quan nói chung và phòng kế toán nói riêng cùng với sự hướng dẫn của em đã hoàn thành báo cáo tổng hợp về công tác kế toán tại Công ty TNHH Long Minh. Song khả năng và hạn chế nên trong quá trình hoàn thành báo cáo này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo để bản thân được hoàn thiện hơn và có điều kiện trau dồi cho những kiến thức đã được tích luỹ trong những năm học qua.

Nội dung báo cáo gồm 3 phần.
Phần I: Đặc điểm chung của Công ty TNHH Long Minh.
Phần II: Công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Long Minh
Phần III: Những ưu điểm và tồn tại trong quá trình hạch toán tại Công ty TNHH Long Minh


Xem Thêm: Luận văn tốt nghiệp: Công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Long Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Long Minh sẽ giúp ích cho bạn.