Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhựa Hưng Thuận

MỤC LỤC
Lời nói đầu . Tr 1
I. Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán ở công ty . Tr 3
1.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán owr công ty . Tr 3
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Tr 3
1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ sổ KT Tr 4
1.2.2 Nguyên tắc tổ chức sổ kế toán . Tr 7
1.2.3 Sổ kế toán sử dụng để hạch toán CFSX . Tr 7
1.2.4 Doanh nghiệp áp dụng hình thức NKCT . Tr 8
1.3 Chế độ và phương pháp kế toán áp dụng . Tr 9
1.3.1 Hạch toán chi phí NVL trực tiếp Tr 9
1.3.2 Hạch toán chi phí NVL trực tiếp Tr 11
1.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung Tr 14
II. kế toán chi tiết chi phí sản xuất . Tr 16
2.1 Phân loại chi phí SX, đối tượng tập hợp chi phí . Tr 16
2.1.1 Phân loại chi phí SX Tr 16
2.1.1.2 Giá thành chi phí sản xuất Tr 18
2.1.1.1.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Tr 18
2.1.1.1.2 Phân loại giá thành sản phẩm Tr 18
2.1.1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí SX . Tr 20
2.1.1.1.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . Tr 21
2.1.1.1.5 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Tr 22
2.1.1.1.6 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất Tr 22
2.2 kế toán chi tiết chi phí sản xuất Tr 23
2.2.1 Chứng từ Kt tập hợp chi phí SX . Tr 23
2.2.1.1 Chi phí NVL trực tiếp . Tr 25
2.2.1.2 Chi phí NC trực tiếp . Tr 27
2.2.1.3 Chi phí sản xuất chung . Tr 29
III kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tinh giá thành SP Tr 31
3.1.1 Tài khoản sử dụng . Tr 31
3.1.2 kế toán tập hợp chi phí sản xuất . Tr 36
3.1.2.1 kế toán tập hợp chi phí sản xuất Tr 41
3.2.1 Tổ chức công tác tính giá thành tại công ty Tr 41
3.2.1.2 Phương pháp tính giá Tr 42
3.2.1.3 kế toán giá thành sản phẩm . Tr 43
Một số NX và kiến nghị Tr47


Xem Thêm: Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ph sẽ giúp ích cho bạn.