Báo cáo thực tập: Phân tích tổng hợp kế toán của công ty 20

MỤC LỤC

Lời nói đầu. 1
Phần I: Các vấn đề chung về tổ chức kế toán của Công ty 20. 2
1.1. Đặc điểm chung về Công ty 20. 2
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 2
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty. 4
1.4. Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty. 5
Phần II: Tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty 20. 7
2.1. Đặc điểm chung về nguyên vật liệu sử dụng tại Công ty. 7
2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu. 10
2.1.2. Đánh giá nguyên vật liệu. 11
2.2. Chứng từ kế toán sử dụng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty. 14
2.2.1. Chứng từ sử dụng:14
2.2.2. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu. 14
2.2.3. Thủ tục xuất nhập kho nguyên vật liệu. 22
2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 27
Phần III: Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu ở công ty 20. 31
3.1. kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu ở Công ty 20. 31
3.2. kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu ở công ty 20. 44
Kết luận. 51


Xem Thêm: Báo cáo thực tập: Phân tích tổng hợp kế toán của công ty 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập: Phân tích tổng hợp kế toán của công ty 20 sẽ giúp ích cho bạn.