Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÓI NGHÈO 4
  1.1.1. Khái niệm về đói nghèo 4
  1.1.2. Tiêu chí về đói nghèo 6
  1.1.3. Nguyên nhân đói nghèo 9
  1.1.3.1. Nhóm nguyên nhân do môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội 9
  1.1.3.2. Nhóm nguyên nhân do bản thân hộ nghèo 14
  1.1.4. Sự cấp thiết phải đẩy mạnh XĐGN 16
  1.1.4.1. Đói nghèo là nguyên nhân gây mất ổn định xã hội, phá hoại môi trường và cản trở nâng cao dân trí 16
  1.1.4.2. Đói nghèo làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước 18
  1.1.4.3. Xoá đói giảm nghèo bảo đảm cho đất nước giàu mành và xã hội phát triển bền vững 19
  1.2. TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 20
  1.2.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với hộ nghèo 20
  1.2.1.1. Khái niệm 20
  1.2.1.2. Đặc điểm 20
  1.2.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo 20
  1.2.2. Hiệu quả tín dụng hộ nghèo 23
  1.2.2.1. Khái niệm 23
  1.2.2.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tín dụng hộ nghèo 24
  1.2.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng hộ nghèo 30
  1.3. KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 32
  1.3.1. Kinh nghiệm một số nước 32
  1.3.1.1. Kinh nghiệm cho vay xoá đói giảm nghèo của ngân hàng Grameen (BangLadesh) 32
  1.3.1.2. Kinh nghiệm cho vay xoá đói giảm nghèo của Ấn Độ 36
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 36
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN
  (2003 - 2007) 39
  2.1. TÌNH HÌNH ĐÓI NGHÈO TẠI NGHỆ AN 39
  2.1.1. Tổng quan về kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 39
  2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 39
  2.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 41
  2.1.2. Thực trạng đói nghèo tại tỉnh Nghệ An 43
  2.1.2.1. Số lượng, cơ cấu và phân bố hộ đói nghèo ở Nghệ An 43
  2.1.2.2. Đặc điểm và nguyên nhân đói nghèo tại Nghệ An 45
  2.2. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN, MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN 47
  2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 47
  2.2.2. Mô hình tổ chức và hoạt động 48
  2.2.2.1. Mô hình tổ chức 48
  2.2.2.2. Hoạt động của NHCSXH tỉnh Nghệ An 51
  2.2.2.3. Cơ chế cho vay 55
  2.3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CSXH TỈNH NGHỆ AN 57
  2.3.1. Nguồn vốn 57
  2.3.2. Hoạt động cho vay 59
  2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO 61
  2.4.1. Những kết quả đạt được 61
  2.4.2. Tồn tại và nguyên nhân 62
  2.4.2.1. Tồn tại 62
  2.4.2.2. Nguyên nhân
  63
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN 65
  3.1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 65
  3.1.1. Mục tiêu tổng quát 65
  3.1.2. Mục tiêu cụ thể 65
  3.2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 66
  3.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN 66
  3.3.1. Hoàn thiện mạng lưới hoạt động 66
  3.3.1.1. Điểm giao dịch tại xã 67
  3.3.1.2. Tổ tiết kiệm và vay vốn 67
  3.3.2. Đẩy mạnh tín dụng uỷ thác qua các tổ chức chính trị - xã hội 69
  3.3.3. Gắn công tác cho vay vốn và dịch vụ sau đầu tư 70
  3.3.3.1. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 70
  3.3.3.2. Thị trường 70
  3.3.3.3. Kế hoạch hoá gia đình, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh 71
  3.3.4. Thực hiện công khai hoá - xã hội hoá hoạt động ngân hàng chính sách xã hội 71
  3.3.4.1. Chính sách tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội 71
  3.3.4.2. Hồ sơ thủ tục vay vốn 72
  3.3.4.3. Hòm thư góp ý 72
  3.3.4.4. Sự tham gia của chính quyền và các ban ngành vào hoạt động xoá đói giảm nghèo 73
  3.3.5. Đẩy mạnh cho vay theo dự án, nâng suất đầu tư cho hộ nghèo lên mức tối đa 73
  3.3.5.1. Cho vay theo dự án vùng, tiểu vùng 73
  3.3.5.2. Nâng suất cho vay hộ nghèo 74
  3.3.5.3. Đa dạng hoá các ngành nghề đầu tư 75
  3.3.6. Tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát 75
  3.3.6.1. Ban đại diện hội đồng quản trị các cấp 75
  3.3.6.2. Các tổ chức nhận uỷ thác các cấp 76
  3.3.6.3. ngân hàng chính sách xã hội các cấp 78
  3.3.6.4. Người dân kiểm tra hoạt động ngân hàng 79
  3.3.7. Đẩy mạnh công tác đào tạo 80
  3.3.7.1. Đào tạo cán bộ ngân hàng Chính sách xã hội 80
  3.3.7.2. Đào tạo ban quản lý tổ vay vốn 80
  3.3.7.3. Đào tạo cán bộ nhận uỷ thác 81
  3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81
  3.4.1. Đối với chính phủ 81
  3.4.2. Đối với ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 82
  3.4.3. Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp tại tỉnh Nghệ An 82
  3.4.4. Đối với ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An 83
  KẾT LUẬN 84

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status