Tên đề tài:
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VẬT LIỆU NHẬP XUẤT KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆPLỜI MỞ ĐẦU


Sản xuất kinh doanh là hoạt động đòi hỏi có sự tính toán và tổ chức một cách phù hợp với yếu tố đầu vào để có được đầu ra hợp lý nhằm mục tiêu lợi nhuận tối ưu nhất. Vật liệu là một yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Giá trị vật liệu tiêu hao cho quá trình sản xuất kinh doanh được chuyển toàn bộ vào giá trị sản phẩm của một phần dưới dạng sản phẩm dở dang. Do vậy tổ chức hợp lý quá trình hạch toán trong các doanh nghiệp là rất cần thiết đặc biệt rong cơ chế thị trường hiện nay.


Tính giá vật liệu chỉ là một khẩu của công tác tổ chức hạch toán vật liệu nhưng lại giữ vai trò quyết định đến chất lượng của cả quá trình hạch toán cũng như các quá trình tiếp theo. Thứ nhất, tính giá vật liệu xuất kho để xác định chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm dịch vụ. Điêu này càng đặc biệt có ý nghĩa đối với doanh nghiệp sản xuất, chi phí vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Thứ hai, đánh giá vật liệu là tiền đề để hình thành hệ thống thông tin chính xác về vật liệu tiêu dùng, dự trữ và sử dụng có hiệu quả số vật liệu đó trong công tác quản lý vật liệu.
Chính vì hai lý do trên, tính giá vật liệu theo phương pháp thích hợp là rất cần thiết và vấn đề đặt ra là lựa chọn phương pháp tính giá nào để phù hợp với tính chất kinh doanh và yêu cầu nhất định của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy em chọn đề tài "Một số phương pháp tính giá vật liệu nhập xuất kho trong các doanh nghiệp".

Trong giới hạn bài viết em xin trình bày đề án thành 3 phần:
Phần I: Lý luận chung về hạch toán nguyên vật liệu.
Phần II: Các phương pháp tính giá vật liệu nhập xuất kho trong các doanh nghiệp.
Phần III: Một số nhận xét và kiến nghị.


Đây là bài viết đầu tiên có lượng kiến thức nguyên ngành nhiều, kiến thức chuyên môn còn nhiều hạn chế nên bài viết còn nhiều thiếu sót Em kính mong được sự góp ý kiến, nhận xét của thầy giáo để em rút kinh nghiệm và hoàn thiện tốt hơn khi viết chuyên đề thực tập sau này. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo.


Xem Thêm: Một số phương pháp tính giá vật liệu nhập xuất kho trong các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số phương pháp tính giá vật liệu nhập xuất kho trong các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.