Tên đề tài:
KẾ TOÁN BÁN HÀNG
LỜI MỞ ĐẦU


Vận hành kinh doanh trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN đã, đang và sẽ đặt ra hàng lọat những nhiệm vụ, thách thức trước các doanh nghiệp Việt Nam; mà trước hết và quan trọng là hệ thống các doanh nghiệp Nhà nước.


Các doanh nghiệp này muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương pháp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu phân tích thị trường để rồi từ đó tìm ra các chiến lược phục vụ để phát triển thị trường, để tiêu thụ sản phẩm luôn là vấn đề mỗi doanh nghiệp quan tâm. Như là một cuộc chiến tranh sinh tồn, hàng loạt chính sách, biện pháp đã được các doanh nghiệp thực hiện nhằm tạo ra một chỗ đứng cho mình.


Các doanh nghiệ thương mại Nhà nước trên thị trường bán lẻ ở các đô thị lớn sau giai đoạn lúng túng ban đầu của thời kỳ đổi mới dần từng bước tạo vị thế và uy tín trên thị trường hàng hóa. Muốn vậy, các doanh nghiệp này phải giám sát tất cả các quy trình: từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên. Doanh nghiệp phải đảm bảo có lợi nhuận để tích lũy mở rộng phát triển các loại hình kinh doanh. Với một cơ chế kinh tế mới đòi hỏi doanh nghiệp phải phản ứng nhanh nhậy đối với những biến động của thị trường, phải có đầu óc sáng tạo, năng động, phân tích các thông tin thu thập được để đề ra các quyết định chính xác nhằm kinh doanh có hiệu quả, đứng vững và phát triển trên thương trường.


Vì vậy, mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng đề ra cho mình những mục tiêu nhất định. Có nhiều mục tiêu để doanh nghiệp phấn đấu như là vị thế an toàn và đích cuối cùng là đem lại nguồn lợi nhuận cao nhất; để đạt được mục tiêu này thì doanh nghiệp phải tiêu thụ được hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất. Thị trường chính là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; thông qua thị trường doanh nghiệp sẽ tiêu thụ sản phẩm của mình để thu hồi vốn nhằm mục đích tồn tại và phát triển.


Sau thời gian thực tập ở Cửa hàng thương mại Cát Linh, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Vì thế, luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. Chính vì vậy, em quyết định nghiên cứu công tác kế toán của cửa hàng với chuyên đề "Kế toán bán hàng" để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.


Để hoàn thiện tốt báo cáo này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phan Thanh Hà( GVHD) cùng toàn thể các cô chú trong CHTM Cát Linh, đặc biệt là phòng kế toán đã tạo điều kiện thuận lợi và nhiệt tình giúp đỡ em. Tuy nhiên, bể học là mênh mông, sự hiểu biết là vô cùng nên chắc chắn bài báo cáo của em còn có nhiều thiếu sót. Vì vậy, em rất mong có được sự góp ý của cô giáo và các cô các chú.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Kế toán bán hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng sẽ giúp ích cho bạn.