Tên đề tài:
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI
CHƯƠNG 1
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.


1.1. Vốn.


1.1.1.Khái niệm vốn và đặc trưng.
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có đầy đủ ba yếu tố về lao động: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Quá trình SXKD chính là quá trình kết hợp các yếu tố đó để tạo ra sản phẩm, dịch vụ trên thị trường.


Để có được ba yếu tố trên cho quá trình SXKD, doanh nghiệp cần một lượng vốn tiền tệ nhất định. Với số tiền này, doanh nghiệp sẽ đầu tư mua sắm các loại tài sản, thiết bị, nguyên vật liệu (NVL) cần thiết cho hoạt động SXKD, đồng thời trả lương cho người lao động. Đến khi làm ra sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp đem đi tiêu thụ và thu tiền về. Từ số tiền này, doanh nghiệp để lại một phần để trích lập các quĩ dự trữ cho quá trình SXKD tiếp theo.


Các tư liệu lao động và đối tượng lao động mà doanh nghiệp đầu tư mua sắm cho hoạt động SXKD chính là hình thái hiện vật của vốn kinh doanh. Như vậy, ta có thể nêu khái niệm của vốn kinh doanh như sau:
“Vốn của doanh nghiệp là giá trị ứng trước của tư liệu sản xuất của doanh nghiệp đưa vào SXKD nhằm mục tiêu sinh lời”
Muốn quản lí tốt và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, trước hết chúng ta phải hiểu được những đặc trưng cơ bản của vốn doanh nghiệp trong các doanh nghiệp cụ thể là:

Một là, vốn phải được biểu hiện bằng một lượng giá trị thực của những tài sản được sử dụng để sản xuất ra một lượng giá trị khác. Điều này có nghĩa là chỉ những giá trị tài sản được sử dụng vào quá trình SXKD một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như: nhà xưởng, đất đai, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu mới được coi là vốn kinh doanh.

Hai là, vốn phải được vận động để sinh lời. Tiền tệ chỉ được coi là vốn kinh doanh khi chúng được đưa vào SXKD và sinh lời. Trong quá trình vận động vốn có thể thay đổi hình thái biểu hiện nhưng điểm xuất phát và điểm cuối cùng là hình thái tiền tệ. Để đảm bảo cho quá trình đầu tư thì số vốn đó phải có giá trị tăng lên.


Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xà phòng Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xà phòng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.