Tên đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP OLECO
Lời nói đầu


Những năm qua - khi nền kinh tế chuyển dịch từ cơ chế quản lý tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN - Cũng như các đơn vị kinh tế quốc doanh khác, Công ty OLECO gặp rất nhiều khó khăn. Là một doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh thương mại nên vấn đề cốt lõi đặt ra đối với Công ty là làm thế nào để bán ra những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường và đạt mức lợi nhuận cao nhất.


Trong doanh nghiệp thương mại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (hay còn gọi là chi phí thời kỳ) là một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng. Sự phát sinh của 2 loại chi phí này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trong kỳ kinh doanh và được phản ánh trong Báo cáo Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong từng kỳ báo cáo.


Như vậy, việc giảm thấp cũng như tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là rất quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn: tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thương mại hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế tài chính, nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và của người lao động .Tuy nhiên, để thực hiện được điều này các nhà quản lý nói chung và kế toán nói riêng phải thường xuyên nắm bắt, phản ánh chính xác, kịp thời những thông tin cần thiết bên ngoài cũng như bên trong nội bộ doanh nghiệp như: các thông tin về thị trường, giá cả, khả năng tiêu thụ hàng hóa, dự trữ .


Xuất phát từ những lý do trên, nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tế cũng như đề xuất một số ý kiến để góp phần giúp doanh nghiệp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, qua thời gian nghiên cứu lý luận trong trường và thực tập thực tế tại Công ty OLECO, em mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí kinh doanh tại doanh nghiệp OLECO.”


Bản chuyên đề tốt nghiệp được chia thành 3 chương như sau:


CHƯƠNG 1: Lý luận chung về chi phi kinh doanh
CHƯƠNG 2: Đặc điểm và tình hình thực tế kế toán chi phí kinh doanh tại công ty OLECO
CHƯƠNG 3: Hoàn thiện kế toán chi phí kinh doanh tại công ty


Mục lục


Lời mở đầu . 01
Chương 1:lý luận chung về chi phí
1. Đặc điểm nền kinh tế thị trường
1.1 Đặc điểm
1.2 Ảnh hưởng của nền KTTT đến công tác hach toán chi phíphạm vi của chi phí
2.1 khái niệm
2.2 phân loại chi phí kimh doanh
2.3 các chỉ tiêu chi phí cơ bản
2.3.1Tổng chi phí
2.3.2 Tỷ suất chi phí
2.3.3 mức tăng giảm tỷ suất chi phí
2.3.2 Số tiền tiết kiệm hay lãng phí
3. hạch toán chi phí QLDN
Biện pháp hạ thấp chi phí
3.1Sự cần thiết phải hạ thấp chi phí
3.2 Các nhân tố ảnh hưởngtới chi phí
3.3 các biện pháp hạ thấp chi phí

Chương 2 Tình hình kế toán chi phí tại DN

1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.Cơ cấu tổ chức công ty
1.2. Sơ đồ tổ chức phòng tài vụ
2. Đặc điểm và tình hình thực hiện công tác tài chính
2.1 Công tác quản lý tài chính:
2.2 Vấn đề huy động vốn:
công tác kế toán tại doanh nghiệp:
1. các xí nghiệp xây lắp.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí kinh doanh tại doanh nghiệp OLECO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí kinh doanh tại doanh nghiệp OLECO sẽ giúp ích cho bạn.