Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại khách sạn Đống Đa
LỜI NÓI ĐẦU

Qúa trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp . Mọi thành phần kinh tế cùng tham gia kinh doanh một cách tự do, bình đẳng .Mặt khác, nó cũng là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp , buộc họ phải không ngừng phấn đấu để nâng cao năng lực kinh doanh nếu không muốn bị thua lỗ, tụt hậu. Muốn tồn tại đòi hỏi các doanh nghiệp phải kinh doanh có lãi . Đây là mục tiêu mà các doanh nghiệp theo đuổi , tuy nhiên để đạt được mục tiêu này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một chiến lược kinh doanh phù hợp và tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh hợp lý hiệu quả để đảm bảo quá trình tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Xét về mặt lý luận cũng như trên thực tế cho thấy kế toán là công cụ kinh tế có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý, thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm đồng thời cung cấp thông tin để đánh giá được hiệu quả kinh doanh của công ty.
Xuất phát từ đó, qua thời gian thực tập ở công ty Thương Mại Khách Sạn Đống Đa tôi đã đi sâu nghiên cứu tổ chức kế toán bán hàngvà xác định kết quả kinh doanh trong công ty với đề tài :
“ Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Thương Mại Khách Sạn Đống Đa.

Chuyên đề gồm ba phần:

Phần I : Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

Phần II : Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại khách sạn Đống Đa.

Phần III : Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại khách sạn Đống Đa

PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNG KẾT QUẢ KINH DOANH

I . NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG:

1. Doanh Nghiệp thương mại
Trong sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá, nghành thương mại với những thế mạnh của mình trong công tác tổ chức, thúc đẩy lưu thông hàng hoá, nối người sản xuất với người tiêu dùng , đã góp phần đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá. Nghành thương nghiệp được coi là nghành kinh tế có chức năng tổ chức lưu thông hàng hoá thì doanh nghiệp thương mại chính là bộ phận của nghành thương nghiệp thực hiện chức năng đó.

Trong hoạt động kinh doanh thương mại, tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng trong quá trình lưu chuyển hàng hoá. Hoạt động chính của doanh nghiệp thương mại là mua vào các sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp sản xuất , sau đó thông qua hệ thống bán hàng của mình cung cấp cho người tiêu dùng đồng thời thu được tiền nhờ vào việc cung cấp hàng hoá đó. Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại gồm ba khâu chủ yếu đó là: Mua vào, dự trữ và bán ra. Trong đó quá trình vốn kinh doanh của doanh nghịêp vận động theo mô hình T-H-T.
Qúa trình vận động trên có mối liên hệ mật thiết và đều có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đó khâu bán hàng là khâu cuối cùng trong chu kỳ tuần hoàn vốn của doanh nghiệp . Khâu này có tác động rất lớn đến tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

2. Quá trình bán hàng
Trong doanh nghiệp thương mại, quá trình bán hàng được bắt đầu từ khi doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm , hàng hoá . dịch vụ cho khách hàng, đồng thời khách hàng trả hoặc chấp nhận trả một khoản tiền tương ứng cho giá bán sản phẩm hàng hoá đó mà hai bên đã thoả thuận. Quá trình này được coi là hoàn tất khi người bán đã nhận được tiền và người mua đã nhận được hàng. Đối với doanh nghiệp thương mại nói riêng và tất cả các doanh nghiệp nói chung hoạt động bán hàng đảm bảo cho họ bù đắp các khoản chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh và có thể tích luỹ. Có thể nói hoạt động bán hàng là lý do tồn tại của các doanh nghiệp thương mại và nó có ý nghĩa to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp thương mại.

Hoạt động bán hàng phát triển sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng được thị trượng tiêu thụ, mở rộng kinh doanh, do đó tăng được doanh thu giúp doanh nghiệp củng cố và khẳng định vị trí của mình trên thị trường.

Quá trình bán hàng được thúc đẩy sẽ tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động, tiết kiệm được vốn cho doanh nghiệp , đảm bảo thu hồi vốn nhanh tạo điều kiện cho việc tái sản xuất mở rộng.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại khách sạn Đố
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại khách sạn Đố sẽ giúp ích cho bạn.