Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và XĐKQ tiêu thụ tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU

Nước ta xây dựng nền kinh tế thị trường có sự định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước trao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp . Các đơn vị kinh tế phải tự lo tổ chức sản xuất kinh doanh, tự tìm kiếm đối tác làm ăn, tìm đầu ra cho sản phẩm, hàng hoá; chủ động trong công tác đầu vào cho sản xuất kinh doanh cũng như khâu tiêu thụ. Các doanh nghiệp lấy thu bù chi và làm ăn có lãi. Với chính sách mới của Đảng, Nhà nước đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và nội lực mỗi bản thân doanh nghiệp . Nền kinh tế nước ta không ngừng tăng trưởng và phát triển trong gần hai thập kỷ đổi mới vừa qua. Các doanh nghiệp thương mại đóng một phần quan trọng trong quá trình đó.
Hoạt động kinh doanh thương mại vốn là một hoạt động kinh tế đặc thù, nó đóng vai trò lưu thông hàng hoá, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Phạm vi hoạt động của kinh doanh thương mại rất rộng, nó bao gồm cả buôn bán nội địa và buôn bán quốc tế. Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các rào cản kinh tế ngày càng giảm bớt kích thích hoạt động thương mại quốc tế và tạo động lực phát triển hoạt động kinh tế của mỗi nước. Thị trường trong nước và nước ngoài sôi động, theo đó hoạt động kinh doanh thương mại ở nước ta ngày càng phát triển mở rộng và đa dạng. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, không phải doanh nghiệp thương mại nào cũng đứng vững. Có những doanh nghiệp rất thành công, nhưng cũng không ít doanh nghiệp thương mại sau một thời gian hoạt động thua lỗ nhiều dẫn đến phá sản.
Một vấn đề quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp chính là khâu tiêu thụ. Để giải quyết tốt khâu tiêu thụ, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn phục vụ quá trình tái sản xuất kinh doanh, xác định được kết quả tiêu thụ và thu được lợi nhuận. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng áp dụng rất nhiều biện pháp khác nhau để tiêu thụ được nhiều hàng hoá, đồng thời quản lý tốt chỉ tiêu này. Một trong những biện pháp quan trọng nhất và hữu hiệu nhất phải kể đến đó là thực hiện tốt công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào làm tốt khâu này sẽ quản lý tốt quá trình tiêu thụ, thu hồi vốn nhanh, bù đắp được chi phí bỏ ra và thu được lợi nhuận, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào chưa làm tốt khâu này sẽ khó quản lý quá trình tiêu thụ hàng hoá mình kinh doanh, không thúc đẩy được tiêu thụ, vòng quay vốn bị chậm trễ, chi phí bỏ ra thu lại với hiệu quả thấp và có thể không có lãi thậm chí thua lỗ.
Qua thời gian thực tập ở Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội, được tìm hiểu thực tế công tác kế toán ở công ty và nhận thức được tầm quan trọng của hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ em đã chọn đề tài: “ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY KINH DOANH THÉP VÀ VẬT TƯ HÀ NỘI ”.
Được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Trần Thị Phượng cùng các thầy, cô trong khoa kế toán đã giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Em xin được chân thành cám ơn.
Bố cục đề tài gồm 3 phần chính như sau:

PHẦN I : Những lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại.
PHẦN II : Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội.
PHẦN III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội.


PHẦN I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ KẾ TOÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI.

1. Đặc điểm chủ yếu của hoạt động kinh doanh thương mại.
Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Thương mại là lĩnh vực trao đổi hàng hoá thông qua mua và bán hàng hoá bằng tiền trên thị trường. Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của cá nhân, tập thể, doanh nghiệp làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên với nhau bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội. Như vậy, kinh doanh thương mại là lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp trong lưu thông hàng hoá nên nó có vị trí trung gian cần thiết giữa sản xuất và tiêu dùng, là tiền đề của sản xuất, là hậu cần của sản xuất và là khâu không thể thiếu được trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội.
Hoạt động kinh doanh thương mại có một số đặc điểm chủ yếu sau:
- Đặc điểm về hoạt động: Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá - đó là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua bán, trao đổi và dự trữ hàng hoá. Quá trình lưu chuyển hàng hoá chính là thực hiện chức năng chính của kinh doanh thương mại - lưu thông hàng hoá từ nguồn hàng đến lĩnh vực tiêu dùng.
- Đối tượng kinh doanh thương mại: là các loại hàng hoá phân theo từng ngành hàng như:
+ Hàng vật tư, thiết bị.
+ Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng.
+ Hàng lương thực, thực phẩm chế biến.
- Đặc điểm về phương thức lưu chuyển hàng hoá: Lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại có thể theo 1 trong 2 phương thức là bán buôn và bán lẻ:
+ Bán buôn là phương thức bán hàng với số lượng lớn cho các mạng lưới bán lẻ, hoặc cho sản xuất, hoặc cho xuất khẩu để tiếp tục quá trình lưu chuyển hàng hoá.
+ Bán lẻ là hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Khâu bán lẻ là khâu cuối cùng của sự vận động hàng hoá.
- Đặc điểm về sự vận động của hàng hoá: Sự vận động của hàng hoá trong kinh doanh thương mại không giống nhau vì nó tuỳ thuộc vào nguồn hàng và ngành hàng ( hàng lưu chuyển trong nước, hàng xuất nhập khẩu, hàng công nghệ phẩm, hàng công nghệ cao, hàng nông - lâm sản - thực phẩm ). Chi phí thu mua và thời gian lưu chuyển hàng hoá cũng khác nhau giữa các loại hàng, các nguồn hàng.
Trong thương mại nói chung và hoạt động nội thương nói riêng, cần xuất phát từ đặc điểm quan hệ thương mại và vị thế kinh doanh với các bạn hàng để tìm được phương thức giao dịch mua, bán thích hợp nhằm đem lại lợi ích lớn nhất. Trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hoạt động kinh doanh thương mại bị kìm hãm. Nhưng từ khi đẩy mạnh việc phát triển cơ chế thị trường, kinh doanh thương mại có điều kiện thuận lợi thực hiện đúng chức năng của mình và ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Kinh doanh thương mại phát triển với mức độ cao hơn và đa dạng hơn.
2. Nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp thương mại.
Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại là việc tổ chức hệ thống thông tin ( đã kiểm tra ) về tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tiền vốn; tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp . Tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp thương mại là việc tạo ra mối liên hệ qua lại theo một trật tự xác định giữa các yếu tố chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá và tổng hợp - cân đối kế toán trong từng phần hành kế toán cụ thể nhằm thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho quản trị và điều hành doanh nghiệp .
Khi tổ chức hạch toán kế toán cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản sau:
- Nguyên tắc phù hợp: Việc tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại phải phù hợp với quy mô hoạt động và khối lượng nghiệp vụ phát sinh của từng đơn vị cũng như thích ứng với điều kiện cụ thể của từng đơn vị về cán bộ, về phương tiện, về kỹ thuật tính toán
- Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả: Tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại phải sao cho vừa gọn, nhẹ, tiết kiệm chi phí , vừa bảo đảm thu thập thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.
- Nguyên tắc bất kiêm nhiệm ( phân nhiệm ): Nguyên tắc này phát sinh từ yêu cầu quản lý an toàn tài sản của doanh nghiệp , phân công lao động hợp lý. Theo nguyên tắc này, tổ chức hạch toán kế toán đòi hỏi phải tách rời chức năng duyệt chi, duyệt thu với chức năng thực hiện chi, thực hiện thu của cán bộ kế toán , không để một cán bộ kế toán kiêm nhiệm cả hai chức năng này.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và XĐKQ tiêu thụ tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và XĐKQ tiêu thụ tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.