Tên đề tài:
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY I NÓI RIÊNG
LỜI MỞ ĐẦU


Trong những năm qua với quá trình mở cửa đất nước, nền kinh tế cuả nước ta cũng có nhiều đổi mới ngày càng sâu sắc và toàn diện.


Theo đà phát triển đó công tác kế toán với tư cách là công cụ phục vụ quản lý kinh tế cũng đã có sự đổi mới và phát triển không ngừng về nội dung phương pháp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế đất nước.
Trước ngưỡng cửa nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp có được nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đương đầu với không ít những khó khăn mà khó khăn lớn nhất là cạnh tranh gay gắt, không những trong nước mà còn cạnh tranh với những doanh nghiệp nước ngoài.


Để tồn tại và phát triển thì mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp không chỉ sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt mà còn phải tìm mọi biện pháp hạ giá thành. Gía thành sản phẩm cao hay thấp, nó phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật tư, tiền vốn, lao động của doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng hợp lý tiết kiệm các nguồn lực nói trên sẽ là tiền đề, là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm và ngược lại.


Để giải quyết những vấn đề đó phải hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công việc này không chỉ mang lại ý nghĩa về mặt lý luận mà mang ý nghĩa thực tiễn to lớn và cấp bách trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và công ty cổ phần vận tải thuỷ I nói riêng
Được tiếp nhận về thực tập , tìm hiểu tình hình thực tế ở nhà máy cơ khí Hồng Nam em nhận thấy công tác quản lý giá thành giữ vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ công tác quản lý của toàn doanh nghiệp. Xuất phát từ nhận thức đó nên em đã chọn đề tài “Hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải thuỷ I nói riêng” cho báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình .

Nội dung của chuyên đề gồm 2 phần:
Phần I - thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải thuỷ I
Phần II- một số dề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải thuỷ I


Với kiến thức còn hạn chế, chưa có điều kiện tiếp xúc thực tế, em mong đựoc sự giúp đỡ của thầy cô và các anh ,chị, cô, bác phòng kế toán chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Qua đây em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Nguyễn Hữu Đồng người trực tiếp hướng dẫn em trong thơì gian vừa qua
Em xin chân thành cảm ơn!


Mục lục


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
I. Tổng quan về công ty cổ phần vận tải thuỷ I 3
1. Quá trình hình thành và phát triển 3
2. Đặc điểm bộ máy quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 5
* Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty: 7
3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 8
3.2. Liên hệ tổ chức bộ máy kế toán với tổ chức bộ máy quản lý chung của công ty. 9
3.3 Vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại công ty: 10
II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải thuỷ. 15
1. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 15
1.1. Chi phi sản xuất. 15
2. Hạch toán chi tiết chi phi sản xuất. 31
2.1. Hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp 31
2.2. Hạch toán nhân công trực tiếp. 36
2.3. Hạch toán chi phi sản xuất chung. 43
3.Hạch toán tổng hợp chi phi giá thành. 55
3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất: 55
3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 57
4. Tính giá thành sản phẩm 58


PHẦN II: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 59
1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất va tính giá thành sản phẩm tại công ty vận tải thuỷ I. 59
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tai công ty cổ phần vận tải thuỷ I. 63
KẾT LUẬN 67


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải thuỷ I nói riêng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải thuỷ I nói riêng sẽ giúp ích cho bạn.