Tên đề tài:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19
LỜI MỞ ĐẦU
------***-------
Nước ta hiện nay đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất,tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc phòng cho đất nước. Do đó Xây dựng cơ bản là một ngành đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia.


Trong lĩnh vực quản lý kinh tế thì việc quản lý chi phí trong xây dựng đang là một vấn đề hết sức nan giải và cấp bách bởi lẽ tỉ lệ thất thoát vốn xây dựng cơ bản khá cao. Dù dùng nhiều biện pháp và công cụ quản lý khác nhau nhưng không thể không đề cập đến kế toán vì kế toán là công cụ quản lý sắc bén phục vụ đắc lực cho công tác quản lý chi phí, quản lý giá thành .


Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm là hai mặt của quá trình sản xuất, là yếu tố quan trọng tác động tới chính sách và giá bán, kết quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .Công tác quản lý, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm .


Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Tu tạo và Phát triển nhà số 19 em đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu thực tế và dẫn đến sự lựa chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ”.Ngoài lời mở đầu và kết luận thì bài luận văn của em gồm 3 chương:
Chương 1:Các lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Chương 2 :Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp tu tạovà phát triển nhà số 19
Chương 3:Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán tại xí nghiệp 19


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp tu tạo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp tu tạo sẽ giúp ích cho bạn.