Tên đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN
LỜI MỞ ĐẦU


Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Họ luôn tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người lao động. Do vậy, tiền lương là một vấn đề quan trọng cần phải được quan tâm.
1. Tính cấp thiết của đề tài

Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp phải có chính sách tiền lương hợp lý để vừa có thể nâng cao được hiệu quả sản xuất, vừa tạo ra động lực kích thích người lao động hăng say làm việc và quan tâm tới sự phát triển của doanh nghiệp. Ở nước ta hiện nay, người lao động được tự do tìm kiếm việc làm, do vậy ở những nơi nào, doanh nghiệp nào, tiền lương được trả đúng sức lao động sẽ thu hút được nhiều lao động có trình độ kỹ thuật, chuyên môn tay nghề cao về làm việc. Chính sách tiền lương là một vấn đề kinh tế- xã hội phức tạp, tiền lương không chỉ là mối quan tâm của cán bộ công nhân viên chức nhà nước, của lực lượng lao động tại các doanh nghiệp mà nó đã trở thành mối quan tâm lớn của nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội.


Với chức năng là công cụ phục vụ cho sự điều hành sản xuất và quản lý đảm bảo các nhu cầu thông tin, công tác tiền lương phải luôn quán triệt nguyên tắc: gắn liền với việc tăng năng suất lao động, ngày càng cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên chức, thực hiện tích luỹ cho Nhà nước. Đối với đất nước ta, để doanh nghiệp Nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần, công tác tiền lương lại càng được đặt ra một cách cấp thiết.
Điện lực Nghệ An với chức năng chủ yếu là kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quản lý tổ chức phát triển hệ thống lưới điện trong toàn tỉnh nhằm phục vụ kịp thời cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế – xã hội và các tầng lớp dân cư trong tỉnh.


Vì vậy, tìm kiếm một phương thức trả lương phù hợp hạch toán đúng, thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền lương để thực hiện đúng chức năng của mình là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp không ngừng phát triển.
Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề tổ chức tiền lương cùng với sự quan tâm của thầy giáo hướng dân Nguyễn Hữu Chí, tôi đã chọn thực hiện đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Điện lực Nghệ An” để nghiên cứu làm khoá luận tốt nghiệp của mình.


2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tổ chức tiền lương trong các doanh nghiệp hiện nay.
Xem xét, phân tích thực trạng công tác tổ chức tiền lương hiện nay ở công ty Điện Lực Nghệ An. Từ đó, đánh giá hiệu quả của công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Điện Lực Nghệ An.
Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Điện lực Nghệ An


3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Đề tài tạp trung nghiên cứu công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Điện lực Nghệ An.


4. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Đề tài sẽ nghiên cứu tại nhà điều hành điện lực, một số chi nhánh và các đơn vị phân xưởng đội.
Về thời gian: Nghiên cứu công tác tổ chức tiền lương qua ba năm 2002, 2003, 2004.


5. Phương pháp nghiên cứu
Chủ yếu sử dụng phương pháp điều tra và phân tích thống kê, phương pháp tổng hợp – so sánh và một số phương pháp khác.


6. Kết cấu
Nội dung của khóa luận bao gồm:
Phần mở đầu
Chương 1: Lý luận chung về tiền lương
Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Điện lực Nghệ An
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Điện lực Nghệ An.
Phần kết.


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Điện Lực Nghệ An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Điện Lực Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.