Tên đề tài:
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG VĨNH PHÚC
LỜI NÓI ĐẦU


Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, cùng với sự chuyển đổi của cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã bước đầu đem lại cho nền kinh tế nước ta những thành tựu hết sức to lớn. Một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định, thu nhập và mức sống của nhân dân được nâng cao. Đó là kết quả của sự nỗ lực và sáng tạo trong quản lý của từng thành phần kinh tế, từng doanh nghiệp có sự tồn tại và phát triển chung của đất nước.


Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường hiện nay, để khẳng định được vị thế của mình, các doanh nghiệp phải có sự hạch toán chi phí sản xuất hợp lý, giá thành sản phẩm phù hợp để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Quản lý việc chi phí sản xuất sẽ giảm được giá thành sản phẩm, đó luôn là mong muốn của các doanh nghiệp. Đặc biệt trong ngành xây dựng khi mà có khối lượng chi phí lớn trong mỗi sản phẩm xây lắp. Việc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng được thực hiện tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường xây dựng. Chính vì vậy quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong Công ty xây dựng luôn là một vấn đề hết sức quan trọng đối với ngành xây dựng hiện nay. Hơn nữa đây cùng là một vấn đề hết sức phức tạp quyết định sự sống còn của doanh nghiệp xây dựng. Vì thế nó đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu sắc toàn diện mới có thể đem lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện.


Xuất phát từ thực tiễn của vấn đề này, trong thời gian thực tập tại Công ty Xây dựng Thăng Long Vĩnh Phúc. Em đã vận dụng kiến thức đã học để đi sâu nghiên cứu thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Xây dựng Thăng Long Vĩnh Phúc. Vì thế em xin chọn đề tài: "Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xâydựng Thăng Long Vĩnh Phúc". Trong quá trình viết chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót, em mong các thầy cô trong khoa và cán bộ của Công ty nơi em thực tập giúp đỡ để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Đặc biệt em xin cảm ơn cô: Thạc sỹ Nguyễn Thu Hương đã giúp đỡ em rất nhiều để em hoàn thành bản báo cáo này.


Bản báo cáo ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có hai chương.
Chương 1: Thực trạng hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Thăng Long Vĩnh Phúc.
Chương 2: Định hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Thăng Long.


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG VĨNH PHÚC 3
1.1. Đặc điểm Công ty xây dựng Thăng Long Vĩnh Phúc: 3
1.1.1. Tổng quan về Công ty xây dựng Thăng Long Vĩnh Phúc: 3
1.1.2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Thăng Long. 12
1.1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 12
1.1.2.2. Đặc điểm và phương pháp hạch toán. 13
1.1.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 17
1.1.2.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 20
1.1.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 26
1.1.2.6.Đánh giá sản phẩm dở dang 31
1.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty XD Thăng Long. 31
1.2.1. Đối tượng tính giá thành 31
1.2.2 Phương pháp hạch toán 32


CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG 33
2.1. Đánh giá công tác kế toán tại Công ty Xây dựng Thăng Long 33
2.1.1 Những kết quả đạt được: 33
2.1.2. Những tồn tại: 33
2.1.2.1. Về luân chuyển chứng từ 33
21.2 2. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu 33
21.2 3. Về chi phí nhân công 33
2.1.2.4. Về chi phí máy thi công: 33
2.1.2.5. Chi phí sản xuất chung 33
2.1.2.6. Về việc tính giá thành. 33
2.2. Định hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty xây dựng Thăng Long 33
2.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm XL tại Công ty xây dựng Thăng Long. 33
2.3.1 Về luân chuyển chứng từ ban đầu: 33
2.3.2. Đối với kế toán nguyên vật liệu 33
2.3.3. Đối với chi phí nhân công 33
2.3.4. Đối với chi phí máy thi công: 33
2.3.5. Đối với chi phí sản xuất chung: 33
2.3.6. Về tính giá thành sản phẩm xây lắp: 33
KẾT LUẬN 33


Xem Thêm: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Thăng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Thăng sẽ giúp ích cho bạn.