Tên đề tài:
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TẠI NHÀ MÁY BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI
LờI NóI ĐầU


Công cuộc xây dựng dất nuớc ta đang phát triển rất nhanh, từ nhiều góc cạnh và nhiều h¬ướng khác nhau. Sự chuyển đổi cơ chế thị tr¬ờng cùng với chính sách mở cửa của Nhà n¬ớc đã tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp phát huy hết tiềm lực, khả năng của mình, đồng thời lại đặt chính các doanh nghiệp đó tr¬ớc những sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị tr¬ờng. Doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì công tác kế toán phải đ¬ợc coi trọng.


Công tác kế toán thực sự là một việc hết sức quan trọng, nó luôn tồn tại song song và phát triển cùng Doanh nghiệp, là công cụ đắc lực giúp cho doanh gnhiệp thực hiện ý đồ kinh doanh và đề ra chiến l¬ợc kinh doanh cụ thể. Để đảm bảo điều đó thì ng¬ời làm công tác kế toán phải nắm vững các nghiệp vụ kinh tế để nắm vững về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó cung cấp nhanh nhất, chính xác nhất những thông tin về kinh tế giúp cho chủ doanh nghiệp nắm vững tình hình kinh doanh của đơn vị để từ đó đ¬a ra những ph¬ơng án thích hợp nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.


Hạch toán kế toán trong công ty nắm một vai trò quan trọng. Nó là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi công ty. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, là một lĩnh vực gắn với hoạt động kinh tế, tài chính đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế.


Nắm được tầm quan trọng đó cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế đất nước Nhà mày Bánh Kẹo Hữu Nghị đ ã và đang hoàn thiện và nâng cao tình hình công tác hạch toán kế toán. đ ã lựa chọn hình thức kế toán phù hợp và đạt được nhiều kết quả cao trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá.


Từ việc vận dụng những lý luận chung vào tìm hiểu thực tế tại công ty cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong khoa kinh tế pháp chế và các anh chị ở phòng kế toán em đ ã phần nào hiểu được phương pháp hạch toán tại công ty để hoàn thành báo cáo tổng hợp này.


Báo Cáo Gồm Năm phần :
I.Tổng Quan Về Doanh Nghiệp
II. Kế Toán Nguyên Vật Liệu- Công Cụ- Dụng Cụ
III. Kế Toán Tiền Lương
IV. Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành
V. Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả


Xem Thêm: Phương pháp hạch toán tại NHÀ MÁY BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp hạch toán tại NHÀ MÁY BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI sẽ giúp ích cho bạn.