Tên đề tài:
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI TUẤN MINH
LỜI MỞ ĐẦU


Trong công cuộc đổi mới của thế giới nói chung và nước ta nói riêng tình hình kinh tế đang chuyển đổi nhanh chóng chưa từng thấy. Sự chuyển đổi này cần đòi hỏi có một nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm chính vì vậy thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên vô cùng quan trọng. Trong khoảng thời gian này giúp cho các sinh viên có thể kết hợp các kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên củng cố kiên thức, trang bị cũng như bổ sung kiến thức thực tế về nghề nghiệp, không còn lúng túng khi ra trường đi làm.


Là một sinh viên chuyên ngành kế toán tài chính được tìm hiểu khảo sát tại một đơn vị cụ thể giúp em rất nhiều, cụ thể hơn về công tác kế toán trong thời gian 3 tuần qua thực tập tại Công ty Cổ phần xây lắp thương mại Tuấn Minh được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo, tiến sĩ Phạm Ngọc Quyết cùng với sự giúp đỡ của các anh chị em trong phòng kế toán Công ty Cổ phần xây lắp thương mại Tuấn Minh em đã hoàn thành: “Báo cáo thực tập tốt nghiệp”.


Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập của em được chia làm 3 phần:


Chương I: Tổng quan về công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Tuấn Minh
Chương II: Thực trạng về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Tuấn Minh.
Chương III: Thu hoạch và nhật xét.


MỤC LỤC


Lời mở đầu
Chương I: Tổng quan về công ty Cổ Phần Xăy Lắp Thương Mại Tuấn Minh 1
1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 1
1.1 Qúa trình hình thành công ty 1
1.2 Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của một số năm gần đây 1
1.3 Qui trình bán hàng của công ty
1.4 Đặc điểm tổ chức hoạt động KD và tổ chức bộ máy 4


Chương II : Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Xây Lăp Thương Mại Tuấn Minh 6
I. Cơ Câú tổ chức bộ máy, đặc điểm công tác kế toán 6
1.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 6
2.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 6
II. Các chính sách kế toán tại công ty 6
III. Một số phần hành kế toán chủ yếu tại cong ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại Tuấn Minh 7
1. Kế toán tài sản cố định 7
2. Kế toán hàng hoá 9
3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 11
4. Kế toán vốn bằng tiền 12
5. Kế toán bán hàng và xác định kêt quả bán hàng 14


Chương III: Thu Hoạch và Nhận Xét 19
I. Thu Hoạch 19
II.Nhận Xét 19
1.Ưu điểm 19
2. Nhược điểm 20
3. Một số kiến nghị nhăm hoàn thành công tác kế toán 20


Xem Thêm: Thực trạng về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Tuấn Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Tuấn Minh sẽ giúp ích cho bạn.