Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất


  1. ĐẶT VẤN ĐỀ


  1.1. Tớnh cấp thiết của chuyờn đề Hạch toỏn kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Nền kinh tế thị trường với quy luật canh tranh gay gắt đũi hỏi cỏc doanh nghiệp sản xuất núi riờng phải tự vận động vươn lờn tỡm chỗ đứng lờn thị trường. Muốn vậy cỏc doanh nghiệp phải tỡm tũi hướng đi phự hợp cho mỡnh đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
  Khi nhà doanh nghiệp bước chõn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh thỡ mục tiờu quan trọng hàng đầu đối với doanh nghiệp là lợi nhuận. Song trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, để đạt được mục tiờu lợi nhuận đú, cỏc nhà doanh nghiệp phải tỡm tũi xoay sở, nhiều khi cũng phải dựng những thủ đoạn để tồn tại và phỏt triển. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa cỏc doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường dẫn đến sự đào thải những donh nghiệp làm ăn kộm hiệu quả.
  Thua lỗ hay cú lói điều đú phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, yếu tố khỏch quan và yếu tố chủ quan. Song để trỏnh phần nào những điều khụng may mắn xảy ra cho doanh nghiệp thỡ điều trước tiờn quan trọng nhất đú là doanh nghiệp phải hiểu chớnh bản thõn doanh nghiệp.
  Muốn hiểu rừ được mỡnh thỡ doanh nghiệp phải nắm được những thụng tin chớnh xỏc, kịp thời về cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh về doanh nghiệp mỡnh. Một trong những thụng tin quan trọng đối với doanh nghiệp đú là thụng tin về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm. Nhờ những thụng tin về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm, giỏ bỏn sản phẩm mà doanh nghiệp biết được sản phẩm nào lói nhiều, sản phẩm nào lói ớt kết hợp với những thụng tin về cung, cầu, giỏ cả thị trường mà doanh nghiệp xõy dựng cho mỡnh một cơ cấu sản phẩm tối ưu gúp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Cũng từ những thụng tin về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm mà doanh nghiệp đỏnh giỏ được hiệu quả biện phỏp quản lý, biện phỏp phỏt huy sỏng kiến cải tiến kỹ thuật của doanh nghiệp, mặt khỏc nhờ những thụng tin về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm mà doanh nghiệp biết được chi phớ nào tăng, chi phớ nào giảm, từ đú cú biện phỏp khắc phục nhằm giảm bớt chi phớ, hạ giỏ thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Từ những vấn đề nờu trờn đó thụi thỳc em lựa chọn chuyờn đề “Hạch toỏn kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm” tại Cụng ty cổ phần Đầu Tư Sơn Hà. Thực hiện chuyờn đề này với mong muốn tỡm ra phương phỏp nào đú để giảm lượng chi phớ sản xuất, hạ giỏ thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của cụng ty trờn thị trường. Để cho thương hiệu hàng may mặc xuất khẩu Sơn Hà cú chỗ đứng vững chắc trờn thị trường trong và ngoài nước.  MỤC LỤC


  Lời nói đầu
  1. Đặt vấn đề 1
  1.1. Tính cấp thiết của chuyên đề Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 1
  1.2. Mục tiêu, đối tượng thực tập. 2
  1.2.1. Mục tiêu chung: 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể: 2
  1.2.3. Đối tượng thực tập: 2
  1.3. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu 2
  2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3
  2.1.1.Đặc điểm hoạt động của công ty: 3
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3
  2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị: 4
  2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần Đầu Tư Sơn Hà: 4
  2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: 5
  2.3. Quy trình công nghệ sản xuất 6
  2.4. Các yếu tố tác động đến sản xuất kinh doanh của đơn vị: 7
  2.4.1. Yếu tố khách quan: 7
  2.4.2. Yếu tố chủ quan: 7
  2.5. Tình hình lao động và sử dụng lao động của đơn vị: 9
  2.6.Tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị: 9
  2.7. Kết quả hoạt động kỳ trước của đơn vị: 10
  2.8. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu Tư Sơn Hà. 13
  2.8.1. Thuận lợi. 13
  2.8.2. Khó khăn. 13
  3. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 15
  3.1. Những vấn đề chung về chuyên đề nghiên cứu 15
  3.1.1. Khái niệm và những lý luận chung về vấn đề nghiên cứu 15
  3.1.1.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất: 15
  3.1.1.2. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm: 16
  3.1.1.3. Mối quan hệ giữa chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 16
  3.1.1.4. Vai trò, ý nghĩa của công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: 17
  3.1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 18
  3.1.1.6. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 18
  3.1.1.7. Kỳ tính giá thành sản phẩm: 19
  3.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 20
  3.1.2.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên: 20
  3.1.2.2. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 26
  3.1.3. Các phương pháp tính giá thành: 28
  3.2. Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại cơ sở. 31
  3.2.1. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán: 31
  3.2.2. Chế độ kế toán công ty áp dụng. 35
  3.2.3. Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty cổ phần Đầu Tư Sơn Hà. 35
  3.2.4. Kỳ kế toán của công ty: 35
  3.2.5. Đơn vị tiền tệ sử dụng của công ty: 35
  3.2.6. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: 35
  3.2.7. Vận dụng hệ thống tài khoản sử dụng, sổ sách chứng từ trong đơn vị: 35
  3.3. Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 37
  3.3.1. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 37
  3.3.2. Hệ thống tài khoản, hệ thống số sách, chứng từ mà Công ty cổ phần Đầu Tư Sơn Hà sử dụng. 37
  4. Kết quả hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư Sơn Hà. 39
  4.1. Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư Sơn Hà 39
  4.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 39
  4.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 42
  4.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 46
  4.1.4. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu Tư Sơn Hà. 57
  4.2. Biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu Tư Sơn Hà. 59
  5. Kết luận 61
  6. Tài liệu tham khảo 62


  Xem Thêm: Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status