Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong


  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1 Tớnh cấp thiết của “Hạch toỏn kế toỏn thuế GTGT”
  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế ,cùng với sự biến đối sâu sắc của cơ chế quản lý, hệ thống kế toán Vệt Nam với tư cách là công cụ quản lý kinh tế- tài chính đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng.
  Việc đăng ký kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế GTGT là một khâu quan trọng trong công tác kế toán tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong cũng như các doanh nghiệp khác. Đây là cơ sở xác định quyền và nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước.
  Thuế có vai trò rất quan trọng đối với công ty trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước từ đó góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển.
  Sự phát triển của nền sản xuất xã hội, trước hết là của các quan hệ hàng hoá, tiền tệ và sự gia tăng mạnh mẽ của quyền lực nhà nước đã làm nẩy sinh những biến đổi về thuế. Thuế được hình thành và phát triển một cách có hệ thống. Thuế là công cụ quan trọng nhất dùng để phân phối và phân phối lại tổng giá trị sản phẩm xã hội, là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, là công cụ để tích luỹ vốn, tạo tiền đề để phát triển kinh tế, là công cụ để chống lạm phát, thuế còn là lá chắn bảo vệ sản xuất trong nước, đảm bảo nền kinh tế Việt Nam phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Với những tiến bộ xã hội ,chỉ riêng thuế thì không thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu chi tiêu cần thiết. Vì vậy nhà nước còn phải phát hành công trái, thu phí, lệ phí, Nhưng dù sao việc thu thuế vẫn luôn là phương thức chủ yếu của nhà nước tài trợ cho những chi tiêu của mình.
  Thuế được xây dựng thành một hệ thống gồm nhiều sắc thuế phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng nước trong từng giai đoạn lịch sử. Thuế đảm bảo tính hiệu quả kinh tế, tính giản đơn về mặt hành chính, tính linh hoạt và tính công bằng. Để có một nền tài chính quốc gia lành mạnh thì các quốc gia phải dựa chủ yếu vào nguồn thu ngân sách và thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Vì vậy Thuế vừa là công cụ quản lý và điều tiết nền kinh tế đồng thời góp phần điều hoà và phân phối lại thu nhập ,đảm bảo công bằng xã hội. kế toán Thuế là một nội dung quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nó cung cấp số liệu một cách trung thực, đầy đủ, chính xác nhằm giúp đơn vị chấp hành đúng chính sách thuế của Nhà Nước, nộp đầy đủ và kịp thời các khoản thuế vào ngân sách.
  Để đánh giá công tác kế toán thuế GTGT trong doanh ngiệp nói chung và trong công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong nói riêng, cần có những nghiên cứu mang tính khoa học về các sắc thuế và các chính sách thuế của nhà nước. Vì vậy việc nắm bắt được phương pháp tìm hiểu công tác kế toán thuế GTGT là rất cần thiết. Đó cũng chính là lí do em chọn chuyên đề: “Hạch toán kế toán thuế GTGT ” tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
  1.2. Mục tiêu, đối tượng thực tập
  1.2.1-Mục tiêu thực tập
  * Mục tiêu chung;
  Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán thuế GTGT của đơn vị đối với việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
  * Mục tiêu cụ thể :
  - Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn công tác “Hạch toán kế toán thuế GTGT” tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong.
  - Tìm hiểu tình hình cơ bản kế toán thuế GTGT tại công ty.
  - Tiếp cận các phương pháp hạch toán cũng như các văn bản chính sách thuế mà hiện tại đơn vị được áp dụng so với chinh sách thuế nhà nước.
  - Đưa ra các ý kiến ,biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế tại đơn vị cũng như xem xét hướng giải quyết, khắc phục của đơn vị trong thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
  1.2.2 - Đối tượng thực tập
  Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới kế toán thuế tại công ty cổ phân may xuất khẩu Hà Phong tại Hiệp Hoà - Bắc Giang cụ thể :
  -Kế toán thuế GTGT đầu ra của hàng may mặc( quần short, quần dài nữ, quần trẻ em, ) và thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ


  1.3 Phạm vi, giới hạn thực tập
  1.3.1 Phạm vi thực tập:
  a. Phạm vi không gian: chuyên đề được nghiên cứu tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. Địa chỉ: Đoan Bái-Hiệp Hoà-Bắc Giang.
  b. Phạm vi thời gian: Nghiên cứu tài liệu kế toán của công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong tại Hiệp Hoà-Bắc Giang năm 2010-2011 cụ thể kế toán tháng 3/quý 1/năm 2011.
  1.3.2 Giới hạn nội dung:
  Tìm hiểu nghiên cứu phân tích tình hình hạch toán kế toán thuế GTGT đầu ra của hàng may mặc(quần dài nữ, quần short, quần trẻ em, ) và thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

  MỤC LỤC


  1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1.1 Tớnh cấp thiết của “Hạch toỏn kế toỏn thuế GTGT” 1
  1.2. Mục tiêu, đối tượng thực tập 2
  1.2.1-Mục tiêu thực tập 2
  1.2.2 - Đối tượng thực tập 2
  1.3 Phạm vi, giới hạn thực tập 3
  1.3.1 Phạm vi thực tập: 3
  1.3.2 Giới hạn nội dung: 3
  2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. 4
  2.2 Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 5
  2.3 Quy trinh công nghệ sản xuất của công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. 7
  2.4. Các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. 7
  2.4.1 Yếu tố về vị trí địa lý 7
  2.4.2 Yếu tố kinh tế xã hội 7
  2.4.3 Yếu tố cạnh tranh 8
  2.4.4 Yếu tố cung - cầu 8
  2.5 Tình hình lao động và sử dụng lao động của đơn vị. 8
  2.6 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. 9
  2.7. Kết quả hoạt động kỳ trước của đơn vị. 12
  2.8 Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị. 13
  2.8.1 Thuận lợi: 13
  2.8.2 Khó khăn: 14
  2.8.3 Nhận xét chung : 14
  3.TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG 15
  3.1.1 Khái niệm và những vấn đề chung về kế toỏn thuế GTGT 15
  3.1.2 Phương pháp hạch toán kế toán thuế. 26
  3.2- Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong . 32
  3.2.2- Chế độ kế toán công ty áp dụng 34
  3.2.3- Hỡnh thức ghi sổ của cụng ty. 35
  3.2.4- Kỳ kế toỏn của cụng ty: 35
  3.2.5- Đơn vị tiền tệ sử dụng: 36
  3.2.6- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho. 36
  3.2.7 Vận dụng hệ thống tài khoản sử dụng, sổ sách, chứng từ trong đơn vị : 36
  3.3- Trình tự ghi sổ hạch toán kế toán Thuế: 39
  3.3.1- Vẽ sơ đồ trình tự ghi sổ hạch toán kế toán Thuế 39
  3.3.2 Nêu hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách chứng từ mà đơn vị sử dụng hạch toán kế toán Thuế : 39
  4. KẾT QUẢ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG 40
  4.1 Kết quả công tác kế toán thuế GTGT: 40
  4.2. Biện pháp để hoàn thiện công tác “Hạch toán kế toán thuế GTGT” tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong 60
  5. KẾT LUẬN 62
  5.1 Kết luận: 62
  5.2. Kiến nghị: 63
  6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 64


  Xem Thêm: Hạch toán kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status