Tên đề tài:
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN
LỜI MỞ ĐẦU


Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phát triển mạnh mẽ mang trong nó nhiều biến động, ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều mặt của cuộc sống thì công tác hạch toán kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra đang ngày càng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng phục vụ cho nhu cầu thông tin khác nhau của xã hội. Bởi thế, hạch toán kế toán trở thành một hoạt động kinh tế luôn được các quốc gia coi trọng, các chính sách cũng như cơ chế hạch toán kế toán được các chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển chung của toàn xã hội qua đó nhằm theo dõi sát sao tình hình sử dụng quỹ NSNN cũng như các nguồn vốn khác. Cho đến nay, từ phương pháp thô sơ đến các phương pháp hiện đại, hạch toán kế toán đã góp phần quan trọng trong sự chuyển biến vượt bậc về kinh tế - xã hội của nhân loại.


VN là một nước "đang phát triển " trong thời kỳ quá độ tiến lên XHCN , VN đứng trước nhiều thách thức và khó khăn nên các hoạt động hạch toán kế toán cũng có những đóng góp tích cực thúc đẩy nhanh, hiệu quả đến sự của nền kinh tế chuyển từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường mở cửa nhiều thành phần phong phú, đa dạng hơn. Tuy nhiên, kinh tế NN vẫn giữ vai trò chủ đạo bởi nó tồn tại và phát triển ở những lĩnh vực then chốt. Điều này cũng khẳng định vị trí quan trọng của các đơn vị HCSN đồng thời đề cao vai trò của công tác kế toán HSNN. Các hoạt động kế toán HCSN luôn được Đảng và NN ta đặc biệt quan tâm. Vì lẽ, các đơn vị HCSN chính là các đơn vị quản lý hành chính NN như đơn vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục, thể thao, khoa học công nghệ . hoạt động chủ yếu dựa vào NSNN theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và NN giao. Do vậy, hoạt động của các đơn vị HCSN ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình NSNN và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển kinh tế XH của cả quốc gia. Bởi trong tình hình đất nước ta hiện nay thì ngân sách NN vẫn là một nguồn vốn thiết yếu cho các hoạt động kinh tế XH chung của cả nước. Tóm lại có thể nói, việc sử dụng có hiệu quả hay không nguồn vốn NGân sách của các đơn vị HCSN sẽ làm tăng hoặc giảm nguồn vốn NS chi cho các hoạt động kinh tế XH khác, từ đó mà ảnh hưởng đến sự phát triển vĩ mô của cả nước.


Với tầm quan trọng đó của kế toán nói chung và của kế toán HCSN nói riêng, Đảng và NN ta luôn quan tâm và thay đổi các chính sách, cơ chế hạch toán kế toán phù hợp với tình hình phát triển kinh tế XH đất nước và phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Có như vậy tình hình hoạt động của các đơn vị HCSN mới được quản lý, theo dõi, điều chỉnh kịp thời các hoạt động đó nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, bảo đảm tiết kiệm, giảm thâm hụt ngân sách .


Xuất phát từ sự cần thiết trên, trong thời gian thực tập tại phòng kế toán của Bệnh viện Thanh Nhàn- HBT- Hà Nội, ban điều hành đơn vị và bộ phận kế toán của viện, chuyên đề thực tập của em về “Kế toán tổng hợp” để thấy được vai trò của kế toán, đặc biệt là kế toán tổng hợp. Đồng thời với mong muốn tìm hiểu sâu hơn là kế toán toán tổng hợp vận dụng những kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tế để từ đó rút ra những kinh nghiệm học tập và đề xuất một số ý kiến với mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tổng hợp.


Kết cấu báo cáo thực tập bao gồm những phần sau:
1. Lời mở đầu.
2. Chương 1: Các vấn đề chung về kế toán HCSN.
3. Chương 2: Thực tế công tác kế toán tại BV Thanh Nhàn
4. Chương 3: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán
5. Kết luận.


Vì khả năng và thời gian có hạn nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em chắc chắn còn có nhiều thiếu sót và hạn chế, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy và các cán bộ kế toán của viện Thanh Nhàn để chuyên đề này hoàn chỉnh hơn. thu và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức và phục vụ tốt hơn cho công tác sau này.


Xem Thêm: Thực tế công tác kế toán tại BV Thanh Nhàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế công tác kế toán tại BV Thanh Nhàn sẽ giúp ích cho bạn.