Tên đề tài:
KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á PHI LONG
LỜI NÓI ĐẦU


Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề thường xuyên được đặt ra đối với tất cả các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt đối với các đơn vị kinh doanh thương mại để có quá trình phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh thì họ phải trải qua một khâu cực kỳ quan trọng đó là khâu tiêu thụ hàng hoá bởi vì nó có tính chất quyết định tới sự thành công hay thất bại của một chu kỳ kinh doanh và chỉ giải quyết tốt được khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới thực sự thực hiện được chức năng của mình là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Bên cạnh việc tổ chức kế hoạch tiêu thụ hàng hoá một cách hợp lý. Để biết được doanh nghiệp làm ăn có lãi hay không thì phải nhờ đến kế toán tiêu thị hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. Vì thế việc hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh có một vai trò rất quan trọng.


Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh là một trong những thành phần chủ yếu của kế toán doanh nghiệp, nó phản ánh những thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao, nhất là khi nền kinh tế đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt mỗi doanh nghiệp đều tận dụng những năng lực sẵn có nhằm tăng lợi nhuận củng cố mở rộng uy tín của mình trên thị trường.


Cũng như các doanh nghiệp khác Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Á Phi Long đã sử dụng khâu kế toán để giúp cho việc điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó kế toán theo dõi tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ theo dõi quá trình bán hàng, số lượng hàng hoá bán ra, chi phí bán hàng để cung cấp đầy đủ thông tin về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh từng kỳ sao cho nhanh nhất hiệu quả nhất.


Trong thời gian thực tập tại Công ty nhận thức được vấn đề tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh đồng thời được sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Lời và sự giúp đỡ của cán bộ phòng kế toán Công ty em đã thực hiện báo cáo thực tập của mình với đề tài: “ Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Á Phi Long”.

Bài viết được kết cấu làm 3 chương chính.
Chương I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh.
Chương II : Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Á Phi Long.
Chương III : Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Á Phi Long.


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
I. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 3
1. Khái niệm tiêu thụ và ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá. 3
1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá. 3
1.2. Ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá. 3
2. Các phương pháp tính giá vốn của khối lượng hàng tiêu thụ. 4
2.1. Phương pháp giá thực tế bình quân. 4
2.1.1. Giá bình quân cả kỳ dự trữ: 4
2.1.2. Giá bình quân sau mỗi lần nhập kho. 5
2.1.3. Giá bình quân cuối tháng trước. 5
2.2. Phương pháp giá thực tế nhập trước xuất trước. 5
2.3. Phương pháp giá thực tế nhập sau xuất trước. 5
2.4. Phương pháp giá thực tế đích danh. 5
2.5. Phương pháp tính theo trị giá mua thực tế Công ty hoá tồn cuối kỳ dựa vào đơn giá mua lần cuối. 5
2.6.Phương pháp giá hạch toán. 6
3. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. 6
3.1. Khái niệm doanh thu bán hàng. 6
3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. 7
3.2.1. Chiết khấu bán hàng: 7
3.2.2. Giảm giá hàng bán: 7
3.2.3. Doanh thu hàng bán bị trả lại:. 7
4. Nguyên tắc xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 8
5. Các phương thức bán và các phương thức thanh toán. 8
5.1. Các phương thức bán hàng. 8
5.2. Cùng với các phương thức bán hàng: 10
6. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 10
7. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán: 11
7.1. TK sử dụng : 11
7.2. Kế toán các phương thức bán hàng chủ yếu . 11
7.2.1. Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp. 11
7.2.2. Kế toán bán hàng theo phương thức hàng gửi bán. 12
7.2.3. Phương thức giao hàng đại lý ký gửi. 12
7.2.4. Bán hàng theo phương thức trả góp: 13
7.2.5. Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức hàng đổi hàng. 14
II. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 16
1. Kế toán chi phí bán hàng. 16
1.1. Khái niệm : 16
1.2. Tài khoản sử dụng: 16
1.3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu: 16
1.4. Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí bán hàng. 19
2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 19
2.1. Khái niệm: 19
2.2. Tài khoản sử dụng: TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 20
2.3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu: 20
2.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp. 22
3. Kế toán xác định kết quả. 23
3.1. Khái niệm. 23
3.2. TK sử dụng: 23
3.3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu: 24
III. Tổ chức hệ thống sổ kế toán cho nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 25


CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁNTIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á PHI LONG 27
I. Giới thiệu tổng quát về Công ty: 27
1. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại dịch vụ Á Phi Long: 27
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị: 27
Các chỉ tiêu 28
1.2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lĩnh vực hoạt động tại Công ty. 28
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty: 29
II. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 30
1. Bộ máy kế toán của Công ty: 30
2. Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp: 31
III. Tổ chức nhiệm vụ tiêu thụ hàng hoá ở Công ty thương mại dịch vụ Á Phi Long: 32
1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá của Công ty: 32
1.1. Bán buôn: 33
1.2. Bán lẻ: 33
2. Phương thức thanh toán: 34
3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng và hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty: 34
IV. hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá ở Công ty TNHH TMDV Á Phi Long: 35
1. Kế toán chi tiết quá trình tiêu thụ hàng hoá: 35
1.1. Hoạt động bán buôn: 35
1.2. Bán lẻ: 38
2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 54
2.1. Trình tự kế toán: 55
2.2. Sổ sách sử dụng: 56


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á PHI LONG 59
1. Nhận xét chung: 59
2. Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 60
3. Nhận xét về kế toán kết quả kinh doanh. 60
KẾT LUẬN 61


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Á Phi L
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Á Phi L sẽ giúp ích cho bạn.