TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Trong mọi hình thái xã hội, vấn đề con người luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là người lao động. Vì người lao động là một trong những nhân tố quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề đặt ra tại các doanh nghiệp, các nhà quản lý kinh tế, các nhà sản xuất là phải quan tâm đến nhu cầu của người lao động,là phải biết đáp ứng đầy đủ nhu cầu đó, để thúc đẩy người lao động làm việc, tăng năng suất lao động. Nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển, các loại hình doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú, kèm theo đó là nhu cầu về đời sống của con người ngày càng được nâng cao. Chính vì thế vấn đề thu nhập của người lao động tập trung được sự thu hút của nhiều người. Nó đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện các chế độ và hình thức trả lương nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách của nền kinh tế hiện đại và lợi ích kinh tế của người lao động.
Nước ta là nước có nền kinh tế phát triển mạnh, đang có những bước chuyển mình để tiến kịp với sự phát triển của nền kinh tế, bên cạnh những chính sách, những kế hoạch nhằm tăng cường kinh tế thì vấn đề về tiền lương của người lao động cũng được Đảng và nhà nước quan tâm. Chế độ tiền lương đúng đắn sẽ tác đông rất lớn đến việc củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội.
Tiền lương là một trong những hình thức kích thích lợi ích vât chất đối với người lao động. Các doanh nghiệp phải phối hợp nhịp nhàng và phù hợp với chiến lược , kế hoạch về đào tạo, trả công, tuyển chọn đánh giá và khen thưởng nhân viên với kế hoạch và chiến lược kinh doanh đối với đơn vị mình.
Trong cơ chế thị trường hiện nay, những bất cập mà ta thường hay gặp đó là các doanh nghiệp trả lương cho người lao động còn nhiều bất hợp lý, tiền lương chưa thật sự khuyến khích và thu hút lao động có tay nghề cao, làm cho những cán bộ có trình độ năng lực và công nhân có tay nghề cao chuyển đến làm việc cho những doanh nghiệp có thu nhập cao hơn. Để vượt qua những khó khăn thách thức, đững vững trên thương trường cũng như thích ứng với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đòi hỏi các doanh nghiệp phải làm sao cải tiến được công tác tiền lương để tiền lương thực sự làm tốt vai trò là đòn bẩy kinh tế, kích thích người lao động góp phần thúc đẩy sự tồn tại và phát triển cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong cơ chế tiền lương chưa hoàn thiện, giá cả thị trường biến động , thu nhập đa phần không bảo đảm được cuộc sống của người lao động vì việc đổi, sửa đổi và làm tốt chính sách tiền lương thực sự là những trăn trở của nhiều doanh nghiệp.
Xuất phát từ những lý do trên, cùng với sự đồng ý và giúp đỡ của quý Thầy Cô giáo và Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế nên tôi quyết định chọn đề tài : “ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế ” làm đề tại thực tập.

2. Mục đích nghiên cứu

- Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế.
- Xem xét ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động và chi phí của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế.

4. Phạm vi nghiên cứu

Với việc phân tích trình tự, nội dung hạch toán trên chứng từ, sổ sách báo cáo tiền lương và các khoản trích theo lương của cán bộ công nhân viên trong công ty. Nguồn tài liệu thu thập được chủ yếu là các báo cáo sổ sách kế toán của công ty trong năm 2010.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp hạch toán kế toán
- Phương pháp so sánh để đánh giá kết quả
- Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
- Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh
- Các phương pháp liên quan khác

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Đối tượng nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 2

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆPTHỪA THIÊN HUẾ 3

1.1 lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3
1.2 Chức năng và nhiệm vụ 4
1.2.1 Chức năng: 4
1.2.2 Nhiệm vụ: 4
1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 5
1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 5
1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 6
1.4 Những kết quả mà đơn vị đạt được qua hai năm gần đây 7
1.4.1 Tình hình lao động của Công ty qua 2 năm 2009 - 2010 7
1.4.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty 9
1.4.3 Kết quả hoạt động của Công ty qua 2 năm 2009 - 2010 10
1.5 Tình hình tổ chức công tác kế toán trong Công ty 11
1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán 11
1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán 12
1.5.3 Chế độ kế toán đang vận dụng tại Công ty 13
1.5.4 Các báo cáo tài chính tại Công ty 14

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 15

2.1 kế toán tiền lương 15
2.1.1 Hình thức trả lương tại Công ty 15
2.1.2 Nội dung công tác tổ chức kế toán tiền lương 18
2.1.2.1 Chứng từ kế toán: 18
2.1.2.2 Tài khoản sử dụng 18
2.1.2.3 Phương pháp hạch toán 19
2.2 kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty 31
2.2.1 Chế độ kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty 31
2.2.2 Nội dung công tác tổ chức kế toán các khoản trích theo lương 31
2.2.2.1 Chứng từ kế toán 31
2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 32
2.2.2.3 Phương pháp hạch toán 32
2.3 Ưu và nhược điểm của phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 47
2.3.1 Ưu điểm 47
2.3.2 Nhược điểm 48

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừ sẽ giúp ích cho bạn.