TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh mtv dịch vụ công ích quận 1

LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của công việc kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có thể được hiểu một cách đơn giản qua ví dụ sau đây. Một người bán hàng rong với gánh chè đậu trên lưng rảo khắp đường phố suốt cả ngày. Giá bán 2.000 đồng/ chén chè của người bán hàng ấy hẳn nhien không phải tự nhiên người ấy muốn thích bán giá đó, mà nó bị ảnh hưởng của giá mua đường, đậu, than củi, Với chất lượng chè như vậy với giá bán 2.000 đồng/ chén liệu người tiêu dùng có chấp nhận hay không. Chỉ với những ghi chép đơn giản cho giá mua và các thứ cần thiết để nấu, người bán đã có thể biết được giá bỏ ra và tính giá bán, rồi ước lượng xem mình sẽ thu được bao nhiêu tiền, số tiền ấy sao khi bù đắp khoản chi phí đã bỏ ra thì có phần lãi để có thể tiếp tục mưu sinh. Có thể nói đây là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đơn giản nhất nhưng không kém phần quan trọng và không thể thiếu được, cho dù đây chỉ là buôn bán dạo.

Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết của nhà nước hiện nay, sự cạnh canh giữa các doanh nghiệp ngày càng gây gắt hơn nên vấn đề giá bán ngày càng giữ vai trò quan trọng vì nó chính là công cụ cạnh tranh sắc bén của doanh nghiệp. trong suốt thời gian học tập, được tiếp thu nhiều kiến thức về kế toán như: quản trị, chi phí , giá thành, trong đó lĩnh vực em thấy rất hay và hấp dẫn là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Và em rất muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này để thấy được sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế cho nên em chọn đề tài “ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Quận 1”.

2. Giá thành là chỉ tiêu quan trọng và có nhiều ý nghĩa trong công tác quản lí doanh ngiệp đối với cả hệ thống kế toán quản trị và hệ thống kế toán tài chính. đối với hệ thống kế toán tài chính thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ xác định giá trị hàng tồn kho, xác định giá vốn bán ra để tính lãi lỗ, định giá bán của sản phẩm, dịch vụ. Còn với kế toán quản trị thì hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phẩn ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết quả sự dụng các loại tài sản cũng như các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà đơn vị đã thực hiện nhằm đạt mục đích sản xuất ra lượng sản phẩm nhiều nhất với chi phí thấp nhất.

Mỗi hệ thống kế toán có cách quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành khác nhau có các mục đích khác nhau trong lĩnh vực chi phí. Tuy nhiên quản lý hạch toán kế toán nào cũng cần phải đạt đến mục tiêu cao nhất là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng lợi nhuận. Vì vậy việc hạch toán giá thành một cách chính xác kịp thời và đày đủ sẽ có giá trị vô cùng to lớn đối với nhà quản lí trong doanh nghiệp để có thể đưa ra những biện pháp tổ chức quản lí phù hợp.
Với những suy nghĩ như vậy, em đã cố gắng thực hiện và hoàn thành đề tài này với mục đích trước tiên là cũng cố kiến thức đã học và thông qua quá trình nghiên cứu thực tiễn để hoàn thiện kiến thức của mình và học hỏi thêm những kinh nghiệm kế toán tại doanh nghiệp.

3. Đề tài nghiên cứu là tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Vì vậy em tìm hiểu phương pháp hạch toán chi phí, phương pháp phân bổ chi phí, trích khấu hao và phân bổ khấu hao, phương pháp tính giá thành, tìm hiểu những điểm khác nhau giữa thực thế và lý thuyết mà em đã học, đưa ra những ưu nhược điểm và biện pháp khắc phục của ưu và nhược điểm đó để công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

4. Qua số liệu thực tế tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 1 và qua tìm hiểu sách vở cùng kiến thức đã học và được sự chỉ dạy nhiệt tình của cô Ly và các cô chú trong công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 1, em đã hiểu sâu hơn về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, hiểu được những mặt hạn chế và ưu điểm của từng phương pháp khác nhau. Nhận được những kinh nghiệm mà các cô chú trong công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 1 đã nhiệt tình chỉ dẫn.

5. Đề án gồm có 3 chương

- Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
- Chương 2: Giới thiệu tổng quát vê công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 1 và thực tiễn về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
- Chương 3: Nhận xét và kiến nghị.
Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh mtv dịch vụ cô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh mtv dịch vụ cô sẽ giúp ích cho bạn.