TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán nhà nước

LỜI MỞ ĐẦU
Để đắp ứng nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tài chính nhằm nâng cao chất lượng quản lý kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, vấn đề kiểm tra kiểm soát chất lượng làm lành mạnh hóa các thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân là một nhu cầu cấp thiết. Giúp cho nền kinh tế thị trường có thể đứng vững và có thể phát triển toàn diện về mọi mặt. Nó điều tiết nền kinh tế đi đúng hướng và hạn chế được những khủng hoảng có thể xảy ra trong nền kinh tế đi đúng hướng và hạn chế được những khủng hoảng có thể xảy ra trong nền kinh tế thị trường, chính vì vậy mà kiểm toán ra đời như một sự tất yếu.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế đang phát triển, sự ra đời của các doanh nghiệp trẻ và đày triển vọng khiến cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Các doanh nghiệp cần mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mới máy móc, trang thiết bị hiện đại cho sản xuất do vậy doanh nghiệp cần phải huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. Các nhà đầu tư cần có những tài liệu tin cậy để có sự đầu tư đúng đắn, ngoài ra; các cơ quan Nhà nước cần thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế; người lao động cần thông tin đáng tin cậy về kết quả kinh doanh, thực hiện chính sách tiền lương ; khách hàng, nhà cung cấp cần hiểu rõ thực chất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp để cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Chính vì vậy, kiểm toán nói chung và kiểm toán tài chính ra đời với vai trò, chức năng xác minh và tư vấn không chỉ giúp cho sự quản lý vĩ mô của Nhà nước mà còn ý nghĩa chi bản thân doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm. Nếu như Báo cáo tài chính chỉ cung cấp và trình bày cho người đọc thực trạng của doanh nghiệp tại một thời gian nhất định thì kiểm toán các Báo cáo tài chính sẽ gây dựng lòng tin cho người sử dụng đối với Báo cáo tài chính đó.
Được sự giúp đỡ và sự hướng dẫn tận tình của thầy Phan Trung Kiên, em đã tiến hành tìm hiểu và chọn đề tài: “Quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán nhà nước”. Bài đề án của em được trình bày với kết cấu như sau:
Chương I: Kiểm toán nhà nước và mô hình tổ chức bộ máy
Chương II: Thực trạng và mô hình kiểm toán nhà nước tại Việt Nam
Chương III: Đánh giá và ý kiến nhằm hoàn thiện

Do trình độ và nhận thức còn hạn chế nên bài đề án của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của thầy Phan Trung Kiên để em hoàn thiện hơn nữa đề án này.LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY 3
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 3
II. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM 4
1.Các mô hình 4
1.1. Mô hình trực thuộc Quốc hội (Liên bang Nga) 4
1.2. Mô hình độc lập với Quốc hội và Chính phủ (Liên bang Đức) 7
1.3. Mô hình trực thuộc Chính phủ (Trung Quốc) 10
2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 12
2.1. Tính độc lập của cơ quan KTNN 12
2.2. Mối quan hệ với Chính phủ và Quốc hội 12
2.3. Hình thức Tổ chức 14
2.4. Cơ chế hoạt động 14
CHƯƠNG II: MÔ HÌNH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 16
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 16
II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 21
1. Hình thức tổ chức 21
2. Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy 22
2.1. Giai đoạn từ khi thành lập đến trước khi có Luật KTNN 22
2.2. Giai đoạn từ khi có Luật KTNN đến nay 23
3. Phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý kiểm toán 27
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN 31
I. Đánh giá 31
II. Một số ý kiến hoàn thiện 32
KẾT LUẬN 36


Xem Thêm: Quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.