TÊN ĐỀ TÀI : Báo Cáo Tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á

LỜI NÓI ĐẦU​


Trong sự nghiệp cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ đất nước kế toỏn là một cụng việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toỏn và quản lý kinh tế, nú cũn cú vai trũ tớch cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nờn cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dõn, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết định sự sống cũn của doanh nghiệp trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động. Nú thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trỡnh độ cụng nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phỏt triển sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay nhất là khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thỡ TSCĐ là yếu tố quan trọng để tạo nờn sức mạnh cạnh tranh cho cỏc doanh nghiệp.
Đối với ngành Du Lịch và Thương Mại, kế toỏn tài sản cố định là một khõu quan trọng trong toàn bộ khối lượng kế toỏn. Nú cung cấp toàn bộ nguồn số liệu đỏng tin cậy về tỡnh hỡnh tài sản cố định hiện cú của cụng ty và tỡnh hỡnh tăng giảm TSCĐ Từ đú tăng cường biện phỏp kiểm tra, quản lý chặt chẽ cỏc TSCĐ của cụng ty. Chớnh vỡ vậy, tổ chức cụng tỏc kế toỏn TSCĐ luụn là sự quan tõm của cỏc doanh nghiệp Thương Mại cũng như cỏc nhà quản lý kinh tế của Nhà nước. Với xu thế ngày càng phỏt triển và hoàn thiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta thỡ cỏc quan niệm về TSCĐ và cỏch hạch toỏn chỳng trước đõy khụng cũn phự hợp nữa cần phải sửa đổi, bổ sung, cải tiến và hoàn thiện kịp thời cả về mặt lý luận và thực tiễn để phục vụ yờu cầu quản lý doanh nghiệp.
Trong quỏ trỡnh học tập ở trường và thời gian thực tập, tỡm hiểu, nghiờn cứu tại Cụng ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đụng Nam Á . Cựng với sự hướng dẫn nhiệt tỡnh của cỏc thầy cụ giỏo và cỏc cỏn bộ nhõn viờn phũng tài chớnh kế toỏn em đó mạnh dạn chọn đề tài “Tổ chức hạch toỏn tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nõng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Cụng ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đụng Nam Á” với mong muốn gúp một phần cụng sức nhỏ bộ của mỡnh vào cụng cuộc cải tiến và hoàn thiện bộ mỏy kế toỏn của cụng ty.
Kết cấu của chuyờn đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm cú 3 phần chớnh sau:
Phần I: Lý luận chung về kế toỏn TSCĐ tại cỏc doanh nghiệp
Phần II: Thực trạng kế toỏn TSCĐ tại Cụng ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đụng Nam Á
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toỏn TSCĐ tại Cụng ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đụng Nam Á

Xem Thêm: Tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố đ sẽ giúp ích cho bạn.