TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Tìm hiểu công tác kế toán tài sản cố định tại CÔNG TY TNHH MTV XD-TM NAM CÁT - Đăknông

MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Đất nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập theo sụ phát triển của thế giới và xu hướng của thời đại.Hội nhập và phát triển kinh tế là một cơ hội đồng thời cũng là một sự thách thức lớn đối với nền kinh tế nước nhà nói chung và cụ thể các doanh nghiệp trong nước nói riêng. Nó phải chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt từ bên ngoài cũng như bên trong.Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nổ lực không ngừng, phát huy tối đa ưu thế của mình, cũng như khắc phục những mặt yếu kém còn tồn đọng để có thể hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Chìa khóa nào có thể mở ra được cánh cữa thành công đó? Câu hỏi đặc ra như một thách thức đối với các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển.Để khắc phục tình trạng này doanh nghiệp cần phải tích cực chủ động đổi mới kỷ thuật công nghệ, đặc biệt là quan tâm đến việc sử dụng và quản lý tài sản cố định.Đó chính là vấn đề lớn cần được giải quyết mà ít ai quan tâm đến, nhất là trong tình hình hiện nay,khi mà công nghệ khoa học phát triển liên tục,nên tài sản cố định không được sử dụng hợp lý và hiệu quả thì nó sẽ trở nên lạc hậu nhanh chóng và không đem lại hiệu quả như mong muốn.
Nhận thức được tính chất quan trọng đó là vấn đề bức xúc hiện nay là việc sử dụng tài sản cố định một các có hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như phần nào trong thực tế sản xuất kinh doanh của CÔNG TY TNHH MTV XD-TM NAM CÁT nên em đã đi vào tìm hiểu,nghiên cứu để có thể đóng góp một phần nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tài sản cố định. Đó chính là lý do mà em quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu công tác kế toán tài sản cố định tại CÔNG TY TNHH MTV XD-TM NAM CÁT .Tuy nhiên do bước đầu tiếp cận với công việc của một kế toán viên mới thực tập và những hạn chế nhất định nên không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự giúp đở, góp ý kiến của quý thầy, cô , các anh chị.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
Tìm hiểu những lý luận về hạch toán tài sản cố định và sử dụng tài sản cố định.
Nhiên cứu thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty.
Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định.
1.3 Đối tượng nghiên cứu
Tất cả các loại tài sản cố định của CÔNG TY TNHH MTV XD-TM NAM CÁT và tình hình hạch toán tài sản cố định tại công ty.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về nội dung: Tìm hiểu công tác hạch tóan hạch toán tài sản cố định tại CÔNG TY TNHH MTV XD-TM NAM CÁT .
Phạm vi về thời gian: Số liệu liên quan đến tài sản cố định ở CÔNG TY TNHH MTV XD-TM NAM CÁT năm 2004 - 2006.
1.5 Phạm vi đề tài
Đề tài được thực hiện tại CÔNG TY TNHH MTV XD-TM NAM CÁT , tỉnh Đăknông.
1.6 Phương pháp thu thập tài liệu
Tài liệu thứ cấp: Tài liệu kế toán, báo cáo tổng hợp, sổ theo dõi tài sản cố định của công ty, các báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan đến tài sản cố định.
Tài liệu sơ cấp: Phỏng vấn trao đổi hướng dẫn trực tiếp của cán bộ nghiệp vụ kế toán tài chính Công ty.

Xem Thêm: Tìm hiểu công tác kế toán tài sản cố định tại CÔNG TY TNHH MTV XD-TM NAM CÁT - Đăknông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác kế toán tài sản cố định tại CÔNG TY TNHH MTV XD-TM NAM CÁT - Đăknông sẽ giúp ích cho bạn.