Tổ chức hợp lý kế toán NVL tại Công ty bê tông và xây dựng Thịnh Liệt
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP .
I . ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY .
1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển .
2.Đặc điểm tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý của công ty .
3.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty .
PHẦN II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NVL TẠI CÔNG TY .
II . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NVL TẠI CÔNG TY
1.Khái quát về nguyên vật liệu tại công ty .
2.Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu .
3.Kế toán nguyên vật liệu .
PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM TỔ CHỨC HỢP LÝ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY
I . NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY .
1. Ưu điểm
2.Nhược điểm
II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT :
1. Đề xuất thứ nhất .
2. Đề xuất thứ hai .
3. Đề xuất thứ ba .
4. Đề xuất thứ tư .

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức hợp lý kế toán nguyên vật liệu tại Công ty bê tông và xây dựng Thịnh Liệt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hợp lý kế toán nguyên vật liệu tại Công ty bê tông và xây dựng Thịnh Liệt sẽ giúp ích cho bạn.