Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức

  1.1 Lý do hình thành đề tài
  Ngày nay, trong điều kiện khắc nghiệt của thương trường, cạnh tranh về nguồn
  nhân lực luôn là vấn đề nóng bỏng tại các công ty. Và bởi vậy, để thu hút nhân tài,
  các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực
  mà theo đó, mức lương thưởng cùng nhiều chế độ đãi ngộ khác luôn được lãnh
  đạo các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
  Vấn đề quản lý con người bao gồm nhiều khía cạnh : chấm công, tính lương,
  sàng lọc, tuyển dụng nhân viên, đào tạo, huấn luyện, đánh giá công việc của nhân
  viên, soạn thảo các chính sách lương thưởng, các chế độ đãi ngộ lao động .
  Nhưng một trong những vấn đề quan trọng nhất mà các chuyên gia quản trị nhân
  sự không thể bỏ qua là việc hoạch định và thực hiện các chiến lược phát triển
  nguồn nhân lực, thu hút nhân tài về làm việc cho công ty đồng thời không để họ
  thấp thỏm với tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”.
  Theo kết quả từ một nghiên cứu của hai công ty Walker Information và
  Hodson Institute gần đây cung cấp một số thông tin về sự trung thành của nhân
  viên trong doanh nghiệp như sau :
  Chỉ có 24% nhân viên thấy rằng họ thật sự trung thành, thật sự cam kết
  đóng góp vào những mục tiêu, những hoạt động của công ty và sẵn sàng ở
  lại làm việc trong doanh nghiệp ít nhất hai năm.
  Có đến 33% nhân viên trong doanh nghiệp không hề có một cam kết,
  một kế hoạch tồn tại trong doanh nghiệp lâu dài.
  Nhưng có đến 39% nhân viên được xem là bị miễn cưỡng làm việc. Họ
  ở lại làm việc chỉ vì một vài nguyên nhân nào đó (lương bổng, vị nể, quen
  ---2 ---
  biết, chờ tìm việc khác .) mà chẳng hề có một kế hoạch cụ thể nào nhằm
  mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
  Tất cả những nhà quản lý, những chủ doanh nghiệp đều nhìn nhận rằng họ phải
  luôn trả giá rất cao cho việc ra đi của những cộng sự then chốt. Một trong những
  tác hại thường thấy là sự ra đi của những cộng sự then chốt sẽ kéo theo những
  khách hàng sang trọng. Các nghiên cứu cho thấy có đến 70% lý do khách hàng rời
  bỏ doanh nghiệp đều liên quan đến sự ra đi của những nhân viên then chốt. Không
  những thế, nếu liên tục có sự ra đi của những nhân vật then chốt thì sẽ gây nên
  những cơn sóng ngầm ra đi của toàn thể nhân viên còn lại.
  Hiện nay, ở Việt Nam vấn đề làm sao giữ chân được nhân viên là một vấn đề
  đau đầu cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là sau khi
  Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu mở rộng sản
  xuất kinh doanh thì ngoài việc rất cần nguồn nhân lực có có chất lượng cao, thì
  còn phải biết cách làm thế nào để giữ chân được những nhân viên có năng lực để
  tránh việc bị chảy máu chất xám, đây là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp.
  Như vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp cần phải nhận dạng, xem xét, đánh giá
  đúng các yếu tố có ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên, dựa trên cơ sở đó
  doanh nghiệp sẽ có những hướng đi phù hợp trong công tác quản trị nguồn nhân
  lực, nhằm có những động thái tích cực để giữ chân những nhân tài cho doanh
  nghiệp tránh hiện tượng chảy máu chất xám trong tương lai. Đó là lý do tôi đã
  chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ
  chức”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu của đề tài này là :
  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong các
  doanh nghiệp hiện nay.
  ---3 ---
  Đo lường mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự trung thành của nhân
  viên.
  Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng có thể đóng góp cho các nghiên cứu tương
  tự sâu hơn về sự trung thành của người lao động trong các doanh nghiệp nhằm
  có định hướng nâng cao khả năng quản trị hoặc đầu tư của doanh nghiệp.
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là những người hiện nay đang làm việc trong các tổ chức
  kinh tế như : Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư
  nhân, Công ty nhà nước, Công ty liên doanh, và Doanh nghiệp 100% vốn nước
  ngoài.
  Vì năng lực và thời gian có hạn, cá nhân tôi sẽ nghiên cứu trên cơ sở điều tra
  các đối tượng hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí
  Minh với vị trí công tác là : nhân viên, tổ trưởng/chuyên viên, quản lý.
  1.4 Phương pháp nghiên cứu
  Việc nghiên cứu thực hiện theo 2 giai đoạn :
  Giai đoạn 1 : sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm khẳng định và
  bổ sung những tiêu chí đánh giá, điều chỉnh thang đo và xây dựng bảng câu hỏi
  phục vụ cho quá trình nghiên cứu định lượng.
  Giai đoạn 2 : sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Từ các biến đo
  lường ở giai đoạn nghiên cứu định tính, xác định các nhân tố và các thuộc tính đo
  lường. Sau khi hiệu chỉnh thang đo cuối cùng được sử dụng cho phỏng vấn chính
  thức.
  Mẫu và thông tin mẫu : khảo sát định lượng thực hiện tại khu vực Thành phố
  Hồ Chí Minh. Đối tượng chọn mẫu là những người hiện đang làm việc trong các
  doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành phỏng vấn trực tiếp bằng bảng
  câu hỏi. Phương pháp lấy mẫu chọn ngẫu nhiên một số học viên tại các lớp học
  ban đêm (tại chức, văn bằng 2, cao học, .) ở một số trường Đại học tại Thành
  ---4 ---
  phố Hồ Chí Minh (Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mở Thành
  phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Công Nghiệp, .). Mô
  hình đo lường gồm 29 biến quan sát, sử dụng thang đo Likert 5 bậc khoảng (từ 1:
  hòan tòan không đồng ý đến 5: hòan tòan đồng ý) để lượng hóa và 07 giả thiết,
  .theo
  quy tắc tối thiểu là : 5 x 3 = 15 mẫu cho một biến đo lường (Bentle & Chou,
  1987), do đó số mẫu tính toán ban đầu là : 29 x 15 = 435.
  Thu thập và phân tích dữ liệu : Sử dụng kỹ thuật xử lý dữ liệu bằng phần mềm
  SPSS 11.5, tiến hành kiểm định thông qua các bước: (1) đánh giá sơ bộ thang đo
  và độ tin cậy của biến đo lường bằng hệ số Cronbach Alpha và độ giá trị (factor
  loading) bằng phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis), (2)
  kiểm định các giả thuyết mô hình cấu trúc và độ phù hợp tổng thể mô hình. Tiếp
  theo thực hiện kiểm định T-Test & phân tích ANOVA (Analysis Of Variance)
  giữa các nhóm đối tượng khác nhau với các thành phần của mô hình cấu trúc đã
  được kiểm định nhằm tìm ra sự khác biệt có ý nghĩa của một vài nhóm cụ thể.
  1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của
  nhân viên. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực cần thiết để
  điều chỉnh hoặc xây dựng các chính sách về nhân sự cho phù hợp. Đồng thời đưa
  ra những phương thức kích thích động viên nhân viên đúng đắn, nhằm giữ chân
  được nhân viên giỏi cho doanh nghiệp.
  1.6 Kết cấu luận văn
  Nội dung của luận văn bao gồm 5 chương :
  Chương 1: Tổng quan
  Gồm những nội dung : lý do hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng
  và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.
  ---5 ---
  Gồm những nội dung : một số lý thuyết về lòng trung thành của nhân viên, các
  thành phần liên quan đến sự trung thành của nhân viên như : thu nhập cao, điều
  kiện làm việc thuận lợi, sự phù hợp mục tiêu, hỗ trợ từ cấp trên, đồng nghiệp ủng
  hộ, khen thưởng công bằng, trao quyền. Mô hình nghiên cứu.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Gồm những nội dung : trình bày phương pháp nghiên cứu chi tiết, kết quả
  nghiên cứu định tính, hiệu chỉnh thang đo, thông tin mẫu.
  Chương 4: Kết quả nghiên cứu
  Gồm những nội dung : phân tích dữ liệu và trình bày kết quả phân tích dữ liệu.
  Chương 5: Kết luận và kiến nghị
  Gồm những nội dung : tóm tắt và thảo luận kết quả nghiên cứu, đóng góp của
  đề tài, ý nghĩa thực tiễn của đề tài và đề xuất một số giải pháp áp dụng kết quả
  nghiên cứu vào thực tiễn, hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp
  theo.
  ---6 ---
  Tóm tắt chương 1
  Để giữ chân được nhân viên các doanh nghiệp cần phải nhận dạng, xem xét,
  đánh giá đúng các yếu tố có ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên, dựa trên
  cơ sở đó doanh nghiệp sẽ có những hướng đi phù hợp trong công tác quản trị
  nguồn nhân lực. Từ lý do này nên đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung
  thành của nhân viên trong tổ chức” được hình thành.
  Mục tiêu của đề tài này là : xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành
  của nhân viên trong các doanh nghiệp, đo lường mức độ ảnh hưởng của một số
  yếu tố đến sự trung thành của nhân viên.
  Đối tượng nghiên cứu là những người hiện nay đang làm việc trong các tổ chức
  kinh tế như: Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư
  nhân, Công ty nhà nước, Công ty liên doanh, và Doanh nghiệp 100% vốn nước
  ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh.
  Nghiên cứu thực hiện theo 2 giai đoạn : nghiên cứu định tính và nghiên cứu
  định lượng.
  Kết cấu luận văn gồm 5 chương : Tổng quan, Cơ sở lý thuyết và mô hình
  nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Kết luận và kiến nghị.

  Xem Thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status