Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty kết cấu thép Cơ khí
LỜI NÓI ĐẦU
Tài sản cố định (TSCĐ ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Đối với doanh nghiệp , TSCĐ là một trong những yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững, tăng năng suất lao động, từ đó, giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm dịch vụ. Nó phản ảnh năng lực sản xuất hiện có và trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào hoạt động của đơn vị.
Trên thực tế vấn đề không chỉ đơn giản có và sử dụng TSCĐ, mà điều quan trọng hơn là phải bảo toàn, phát triển và quản lí có hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả quản lí TSCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải xây dựng được chế độ quản lí khoa học, toàn diện đối với TSCĐ để có thể sử dụng hợp lí, đầy đủ, phát huy hết công suất của TSCĐ, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất trang thiết bị và đổi mới công nghệ .Vì vậy, các doanh nghiệp phải khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lí kinh tế , mà trước hết là hạch toán kế toán . Hạch toán kế toán với chức năng và nhiệm vụ của mình là một công cụ đắc lực của quản lí, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời cho quản lí. Tổ chức hạch toán TSCĐ là một phần hành của hạch toán kế toán và là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng TSCĐ.
Là một doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động trong nền kinh tế thị trường đang cạnh tranh gay gắt, Công ty Kết cấu thép Cơ khí Xây dựng cũng đang đứng trước một vấn đề bức xúc là làm thế nào để quản lí và sử dung có hiệu quả năng lực hiện có. Trong những năm gần đây TSCĐ có nhiều biến động theo các nguồn khác nhau, vì vậy quản lí và sử dụng TSCĐ một cách chặt chẽ và có hiệu quả để thu hồi vốn nhanh là mục tiêu đặt ra của công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản lí và sử dụng TSCĐ, cùng với việc tìm hiểu thực tế TSCĐ tại Công ty Kết cấu thép Cơ khí Xây dựng Em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: ”Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng TSCĐ tại Công ty Kết cấu thép Cơ khí Xây dựng ” với mong muốn tìm ra những biện pháp cụ thể, sát thực góp phần nhỏ bé vào việc tháo gỡ những vấn đề hiện tại cử công ty. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp và tận tình của PGS.TS Nguyễn Thị Đông và sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cô, chú và các anh chị trong công ty đã giúp em có thể hiểu vấn đề được sâu sắc hơn.


Ngoài lời mở đầu và kết luận kết cấu của luận văn gồm 3 phần chính:
Phần I: Cở sở lí luận chung về tổ chức kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp .

Phần II: Thực trạng hạch toán kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng TSCĐ ở Công ty Kết cấu thép Cơ khí Xây dựng.

Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ ở Công ty Kết cấu thép Cơ khí Xây dựng.Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại Cô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại Cô sẽ giúp ích cho bạn.