Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành hoạt động kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu
PHẦN I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH 1
I- Sự cần thiết khách quan phải tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch 1
II- Chi phí và phân loại chi phí dịch vụ du lịch 2
III- Giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 6
IV- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 14

PHẦN II- TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH KINH DOANH BUỒNG NGỦ Ở CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 21
I- Đặc điểm chung của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 21
II- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty 26
III- Thực tế kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành buồng ngủ ở Công ty khách sạn du lịch Kim liên 29
PHẦN III- NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH KINH DOANH BUỒNG NGỦ Ở CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 41
I- Những nhận xét khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 41
II- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 43
Kết luận 58


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành hoạt động kinh doanh buồng ngủ ở Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành hoạt động kinh doanh buồng ngủ ở Công ty sẽ giúp ích cho bạn.