Tổ chức công tác kế toán TSCĐ rại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ
LỜI NÓI ĐẦU

Doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế, là nơi trực tiếp tạo ra của cải cho xã hội. Hoạt động trong cơ chế thị trường bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm tới vấn đề hiệu quả của sản xuất để đạt được mục tiêu là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu đó, vấn đề đặt ra là phải có một hệ thống chính sách, cùng với các công cụ quản lý, thích hợp. Một trong những công cụ quản lý tài chính quan trọng và có hiệu quả là chế độ hạch toán kế toán . Bởi vậy, hạch toán kế toán nói chung, hạch toán kế toán TSCĐ nói riêng không nằm ngoài mục đích trên.
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở, vật chất, kỹ thuật của hoạt động kinh doanh đồng thời cũng là một bộ phận, là yếu tố cơ bản nhất của vốn kinh doanh. TSCĐ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Đối với một doanh nghiệp TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm nhẹ sức lao động, nó thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và thế mạnh của doanh nghiệp trong mọi thời kỳ biến đổi và phát triển của nền kinh tế nói chung và của một doanh nghiệp nói riêng. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì vai trò của TSCĐ laị càng đáng kể. Trên thực tế vấn đề không chỉ đơn giản là chỉ có thể sử dụng TSCĐ mà quan trọng là phải bảo toàn, phát triển và sử dụng có hiệu quả TSCĐ. Muốn vậy phải quản lý chặt chẽ đối với TSCĐ từ tình hình tăng giảm cả về số lượng và giá trị đến tình hình sử dụng hợp lý, đầy đủ, phát huy hết công suất của TSCĐ, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi vốn đầu tư để tái sản xuất, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất. Chính vì vậy cần thiết phải tổ chức tốt công tác quản lý TSCĐ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.
Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty cơ khí xây dựng cũng đứng trước một vấn đề là làm thế nào để quản lý và sử dụng có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có. Cho đến nay việc sản xuất kinh doanh của công ty đã có được những bước tiến đáng kể. Để có được những tiến bộ đó là nhờ một phần không nhỏ của việc quản lý và sử dụng có hiệu quả.
Nhận thức rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh, việc tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ là một yêu cầu cần thiết của các doanh nghiệp sản xuất. Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn GS.TS Lương Trọng Yêm, em đã chọn đề tài: "Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ".
Nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất
Chương II: Tình hình thực tế về kế toán TSCĐ tại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ.
Chương III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ.


CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


I - SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1. Khái niệm, đặc điểm, tiêu chuẩn của TSCĐ:
1.1. Khái niệm TSCĐ:
TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và những tài sản khác có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài.
1.2. Đặc điểm của TSCĐ:
- Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất mà vẫn giữ được hình thái hiện vật ban đầu cho đến khi hỏng phải loại bỏ.
- Gía trị của TSCĐ bị hao mòn dần và chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp .
1.3. Tiêu chuẩn của TSCĐ:
Hiện nay theo chế độ kế toán , những tư liệu lao động đảm bảo đồng thời cả hai tiêu chuẩn sau thì được coi là TSCĐ:
a) Có giá trị từ 5.000.000đ (năm triệu đồng) trở lên.
b) Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.
- Đối với súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm thì từng con súc vật được coi là TSCĐ.
- Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây được coi là TSCĐ.
2. Vị trí, vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất:
- TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất như: máy móc, thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải .
- TSCĐ là cơ sở vật chất kỹ thuật của công nghiệp, là nhân tố quan trọng đảm bảo quá trình tái sản xuất mở rộng trong công nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
- TSCĐ không những góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động và gia tăng sản phẩm xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng để cải thiện điều kiện lao động, giải phóng lao động thủ công nặng nhọc, đảm bảo an toàn cho người lao động nhất là đối với những ngành sản xuất có tính độc hại hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên nhiên như các ngành công nghiệp hoá chất, khai thác .
- Trong nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế, cho nên luôn có sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất, trong cuộc cạnh tranh đó những cơ sở sản xuất hàng hoá kém phẩm chất, không phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, giá bán cao . sẽ không có chỗ đứng trên thị trường. Vì vậy các cơ sở sản xuất luôn phải đổi mới máy móc, thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ mới tăng được năng suất lao động, nâng cao được chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và như vậy mới có thể tồn tại được trên thị trường. Xét trên góc độ này việc đổi mới TSCĐ cũng trở thành vấn đề sống còn của các cơ sở sản xuất kinh doanh.
3. Nguyên tắc hạch toán TSCĐ:
- Kế toán TSCĐ phải phản ánh được cả 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ là nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.
- Loại tài khoản TSCĐ phản ánh nguyên giá và giá trị hao mòn không những của toàn TSCĐ hiện có thuộc sở hữu của Doanh nghiệp được hình thành từ các nguồn khác nhau mà còn của các TSCĐ doanh nghiệp đi thuê dài hạn của bên ngoài (trường hợp đi thuê tài chính ).
- Kế toán phải phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định trong các báo cáo kế toán , thống kê và phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp chỉ tiêu của Nhà nước.
- Trong mọi trường hợp tăng giảm TSCĐ đều phải tập trung chứng từ và thực hiện đúng thủ tục quy định. Kế toán có trách nhiệm lập và hoàn chỉnh hồ sơ TSCĐ về mặt kế toán .


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán TSCĐ rại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán TSCĐ rại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ sẽ giúp ích cho bạn.